Braun TexStyle 7 740 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 53 из 86)

Языки: Русский
Страницы:86
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 53 из 86
53
A hŒmérséklet szabályzó gombot (7) a
pirossal jelzett szakaszon belülre kell
állítani.
ElŒgŒzölés
Használat elŒtt nyomja meg a elŒgŒzölŒ
gombot
(4) 3 vagy 4 alkalommal, hogy
aktiválja ezt a funkciót. Legalább 5
másodperces szünetekkel nyomja
meg az elŒgŒzölŒ gombot az erŒteljes
gŒzfejlesztéshez. Ez a funkció csak
száraz vasalás közben aktiválható.
Ekkor a hŒmérsékletszabályzó gombot
a pirossal jelzett szakaszon belülre kell
állítani.
A szuper gŒzlöket függŒlegesen is
használható felakasztott ruhák gŒzölésére.
Figyelmeztetés: a nyílásokból forró gŒz
távozik.
Vízszóró funkció
Nyomja meg a vízszóró gombot (5).
Száraz vasalás
A gŒzszabályzó gombot (6) állítsa a «0»
állásba (=gŒz kikapcsolva).
D Automatikus kikapcsolás
(csak az 780 és 770 modellhez)
Az automatikus kikapcsolás
mıködésébŒl fakadóan halk nesz
hallható vasaláskor. Ez normális
jelenség, semmilyen körülmény között
sem jelent hibát.
Az «auto-off» ellenŒrzŒ lámpa (9) akkor
villan fel, amikor az automata kikapcsolás
funkció beindul.
Ez akkor történik, meg ha a vasaló:
– Vízszintes helyzetben, a talpán fekszik
30 másodpercig
– FüggŒleges helyzetben marad a
támasztótalpán 8 percig.
Ahhoz, hogy a vasalót ismét bekapcsolja
csak meg kell mozdítania. Amint az
«auto-off» ellenŒrzŒ lámpa abbahagyja a
villogást, ismét vasalhat a készülékkel.
Az automatikus kikapcsolás funkció
körülbelül 2 perccel a hálózati csatla-
koztatás után lép mıködésbe.
E
Textile Protectors
TextilvédŒ Bevonat
(11)
(csak az 780,
770 es 760 modellekhez)
A TextilvédŒ Bevonat megóvja a finom
anyagokat a magas hŒmérséklet okozta
károsodástól, így lehetŒvé teszi a legtöbb
textília vasalóruha nélküli vasalását.
A különleges bevonatnak köszönhetŒen
elkerülhetŒ a kifényesedett foltok
kialakulása.
A TextilvédŒ Bevonat segítségével a
kényes anyagok is kivasalhatóak úgy,
hogy a hŒmérsékletbeállító gombot a
pirossal jelzett szakaszon belülre állítja,
így a vasaló nyújtotta gŒzfunkciók
mindegyike használható.
A vasalás megkezdése elŒtt javasoljuk
hogy ellenŒrizze a textília érzékenységét
úgy, hogy az anyag visszáján átvasal egy
kis felületet! A bevonat sérülésmentes-
sége érdekében a TextilvédŒ Bevonat
alkalmazásakor kerülje ki a fémfelüle-
teket, pl. zippzárakat, fémgombokat/
szegecseket, strasszokat.
A védŒbevonat felhelyezése után várjon
kb. másfél perceta vasalás megkezdése
elŒtt!
Puha TextilvédŒ Bevonat
(12)
(csak az
780-os modellhez)
A Puha TextilvédŒ Bevonat – külön erre a
célra kifejlesztett SoftTouch párnájának
köszönhetŒen – fokozottan óvja a textíliát
a hŒtŒl és gondoskodik a legkényesebb
anyagról is. Még a legfinomabb
vasalható* textíliákat is megvédi a magas
hŒ okozta károsodástól, így elkerülhetŒ
a kifényesedett foltok kialakulása.
A Puha TextilvédŒ Bevonat
felhelyezésével vasalóruha nélkül is
vasalhatja a vasalásra alkalmas
darabokat. A Puha TextilvédŒ Bevonat
kiválóan alkalmas a finomításokhoz, pl.
öltönyök éleinek vasalóruha nélküli
kiigazításához.
A Puha TextilvédŒ Bevonat segítségével
a kényes anyagok is kivasalhatóak úgy,
hogy a hŒmérsékletbeállító gombot a
pirossal jelzett szakasz alsó szakaszára
állítja, így a vasaló nyújtotta gŒzfunkciók
tökéletesen kihasználhatók.
A SoftTouch párna sérülésmentessége
érdekében azonban a TextilvédŒ
Bevonat alkalmazásakor kerülje ki a
fémfelületeket, pl. zippzárakat,
fémgombokat/szegecseket, strasszokat!
(*a vasalhatóság megállapításához
ellenŒrizze a ruhadarab cimkéjén
feltüntetett idevonatkozó utasítást!)
F Vasalást követŒen
Húzza ki a vasaló csatlakozó dugóját, és
a gŒzszabályzót állítsa «0» pozícióba.
Ürítse ki a víztartályt, ezzel a vasaló
élettartamát hosszabbítja meg. A lehılt
vasalót tartsa száraz helyen, mindig a
támasztólapjára állítva.
G Karbantartás és tisztítás
A talplemez tisztításához használjon
acélgyapotot. Ezt követŒen egy tiszta
ruhával törölje át a talpat. Ne használjon
dörzspapírt, ecetet vagy egyéb
vegyszeres tisztítószert. A fogantyú és
a gŒzfunkció kezelŒgombok tisztítására
használjon szappanos vizet.
H
A vízkŒtelenítŒ szelep tisztítása
A vasaló vízkŒtelenítŒ szelepe a
gŒzszabályzó alsó részén található.
Rendszeresen el kell róla távolítani a
lerakódást (pl. akkor, amikor a gŒzáram-
Образец