Braun TexStyle 7 740 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 54 из 86)

Языки: Русский
Страницы:86
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 54 из 86
54
lás gyenge). Ehhez a víztartálynak
üresnek kell lennie.
A gŒzszabályzó eltávolítása:
Tekerje a gŒzszabályozót az óramutató
járásával megegyezŒ irányba a
vízkŒtelenítŒ szakasz végéig, ekkor a
gomb felemelkedik. A
x
pozícióra állítva
függŒlegesen húzza ki. A szelep alsó
végét ne érintse meg. Merítse a
vízkŒtelenítŒ szelepet ecetbe (nem
ecetesszenciába) vagy citromlébe kb.
30 percig. A maradék vízkövet kefélje le,
és folyóvíz alatt öblítse le. (H, 1-7. ábra)
A gŒzszabályzó visszaillesztése
A gŒzszabályzó visszaillesztésénél
gyŒzŒdjön meg arról, hogy az a
x
jelre
mutat (a H, 8. ábra szerint).
Határozott mozdulattal nyomja lefelé a
gŒzszabályzót, amíg nem fordul a «6»
beállításig ahol megakad.
Megjegyzés: Tilos a vasalót gŒzszabá-
lyzó nélkül használni.
I A vízkŒtelenítŒ rendszer
A gŒzkamrát a I,1-8. ábrának
megfelelŒen vízkŒtelenítse.
Figyelem: A vasalótalpból forró víz és gŒz
tör elŒ akkor, amikor a gŒzszabályzót az
óramutató járásával megegyezŒ irányba,
a 6 álláson túlra, a vízkŒmentesítés
(cleaning/anticalc) jelöléséig forgatja.
Várja meg amíg a talplemez lehıl, majd a
fenti elŒírásoknak megfelelŒen tisztítsa
meg.
Majd töltse fel újra vízzel a tartályt,
hevítse fel a vasalót és 4-szer nyomja
meg az elŒgŒzölŒ gombot, hogy a
vasalás elŒtt átöblítse a vasalót
(I, 9-13.ábrák).
Ne használjon a kereskedelemben
kapható vízkŒoldót – károsíthatja a
vasalót.
Problémamegoldási útmutató
Probléma
Megoldás
GŒznyílásokból
kicsöppenŒ
vízcseppek.
Csavarja a
gŒzszabályzót az
óramutató járásával
ellentétes irányba,
hogy csökkenjen a gŒz,
vagy kapcsolja ki.
Az elŒgŒzölŒ gomb
megnyomásánál
tartson hosszabb
szüneteket.
A hŒmérséklet-
szabályzóval válasszon
magasabb hŒmér-
sékletet.
Kevesebb vagy
hiányzó
gŒzképzŒdés.
EllenŒrizze a vízszintet.
Tisztítsa meg a
vízkŒtelenítŒ szelepet.
Mészdarabkák
távoznak a
gŒznyíláson
keresztül.
VízkŒtelenítse a
gŒzkamrát.
A gyártó az esetleges változtatások jogát
fenntartja.
A környezetszennyezés elkerülése
érdekében arra kérjük, hogy a
készülék hasznos élettartalma végén
ne dobja azt a háztartási szemétbe.
A mıködésképtelen készüléket leadhatja a
Braun szervizközpontban, vagy az országa
szabályainak megfelelŒ módon dobja a
hulladékgyıjtŒbe.
Garancia
A vásárlás napjától számított 2 évig tartó
garanciát biztosítunk a termékre.
A garancia-időszakon belül minden
anyag- és kivitelezési hibát díjmentesen
helyrehozunk, belátásunk szerint vagy
javítva, vagy cserélve a készüléket. Ez a
garancia minden olyan országra kiterjed,
ahol a készülék a Braun vagy annak kijelölt
viszonteladója forgalmazásában kapható.
A garancia nem fedi a következőket:
nem rendeltetésszerű használat miatt
bekövetkező károsodás; kopás és
elhasználódás (pl. a borotva szita- és
vágókazettája); illetve a készülék értéke és
működése szempontjából elhanyagolható
jellegű hibák. A garancia érvényét veszti, ha
a javítást erre nem jogosult személy végzi,
és ha nem Braun alkatrészeket használnak.
A garancia-időszakon belüli javításhoz
adja le vagy küldje el
a teljes készüléket
a vásárláskor kapott számlával együtt
valamely hivatalos Braun Ügyfélszolgálati
Szervizközpontnak vagy a vásárlás helyén.
Образец