Braun TexStyle 7 740 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 55 из 86)

Языки: Русский
Страницы:86
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 55 из 86
55
Naši su proizvodi dizajnirani tako da
zadovoljavaju najviše standarde kvalitete,
funkcionalnosti i dizajna. Nadamo se da
ćete potpuno uživati u svom novom parnom
glačalu Braun.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Važno
Prije prve upotrebe, pomno pročitajte
uputstva i sačuvajte ih kako biste uvijek
mogli pronaći sve potrebne informacije o
svom glačalu.
Prije uključivanja u izvor električne energije
provjerite odgovara li vaš napon onome
koji je otisnut na dnu glačala.
Upozorenje: Ovo parno glačalo je vrlo
snažno i morate biti sigurni da električni
vodovi u vašem kućanstvu mogu provesti
dovoljno energije. Posavjetujte se s
distributerom električne energije kako
biste bili sigurni da impedancija vodova
nije viša od 0,31 Ohma.
Prije punjenja vodom, uvijek isključite
glačalo. Glačalo uvijek isključujte tako što
ćete iz utičnice vući utikač, a ne kabel.
Kabel se nikad ne smije prisloniti uz vruće
predmete ili zagrijanu ploču glačala.
Nikada nemojte uranjati glačalo u vodu ili
bilo kakvu drugu tekućinu.
Glačalo uvijek postavljajte i koristite na
stabilnoj ravnoj površini.
Kod stanki u glačanju, uvijek odložite
glačalo u uspravnom položaju na
stabilnoj ravnoj površini.
Nikad ne ostavljajte glačalo bez nadzora
dok je uključeno u izvor električne
energije.
Nije predviđeno da ovaj uređaj koriste
djeca ili osobe smanjenih fizičkih ili
mentalnih sposobnosti, osim ako ih ne
nadgleda osoba odgovorna za njihovu
sigurnost.
Glačalo uvijek držite van dosega djece.
Električna glačala kombiniraju visoke
temperature i vruću paru koje mogu
izazvati opekotine.
Nikad ne glačajte ili vlažite odjeću koja je
na vama.
Glačalo se ne smije koristiti ako je palo na
pod, ako ima vidljivih oštećenja ili ako iz
njega curi voda. Redovito provjeravajte
ima li oštećenja na kabelu.
Primijetite li oštećenja (uključujući i kabel)
odnesite uređaj u najbliži ovlašteni servisni
centar Braun. Nepravilno ili neovlašteno
popravljanje uređaja može izazvati
nezgodu i ozlijediti osobu koja ga koristi.
Električni uređaji Braun udovoljavaju
primjenjivim sigurnosnim standardima.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
A Opis
1 Mlaznice za pripremu tkanine
2 Mlaznica raspršivača
3 Otvor spremnika za vodu
4 Prekidač za precizni mlaz pare
5 Prekidač raspršivača vode
6 Regulator pare
7 Regulator temperature
8 Kontrolna lampica za temperaturu
9 Svij etlo indikatora «automatskog
isključivanja» (samo s modelima 780 i 770)
10 Postolje za odlaganje
11 Zaštitno dno «Textile Protector» (samo s
modelima 780, 770 i 760)
12 Meko zaštitno dno «Soft Textile Protector»
(samo s modelom 780)
B
Prije početka glačanja
Predviđeno je da se za ovo glačalo koristi
voda iz slavine. Ako je vodovodna voda
jako tvrda, koristite mješavinu u sljedećem
omjeru: 50% vode iz vodovoda + 50%
destilirane vode. Napunite spremnik za
vodu do oznake «max». Nikada nemojte
koristite samo destiliranu vodu. U vodu ne
stavljajte nikakve dodatke (npr. štirku).
Nemojte koristiti vodu koja se kondenzirala
u sušilici.
Prije ulijevanja vode u glačalo isključite
regulator pare (6) («0» = para isključena)
Držeći glačalo u lagano nakošenom
položaju (slika B) napunite spremnik za
vodu do oznake «max».
Postavite glačalo uspravno tako da stoji
na svom postolju za odlaganje i uključite
uređaj u struju.
Odaberite temperaturu prema uputama
za glačanje koje se nalaze na postolju
glačala ili prema ušivenoj etiketi na
odjeći.
Kontrolna lampica za temperaturu (8)
isključit će se kada se dostigne željena
temperatura (nakon otprilike 1,5 minute).
C
Glačanje
Vario para
Možete regulirati jačinu pare okrećući
regulator pare (6) od «0» do «6».
Regulator temperature (7) mora biti
podešen na temperature označene
crvenom bojom.
Za normalno glačanje preporučamo
srednju jačinu protoka pare. Samo kad
glačate lan, debeli pamuk ili slične
tkanine preporučamo podesiti najjači
protok pare.
Upozorenje: Za vrijeme glačanja ne
okrećite regulator pare dalje od broja «6».
Vario plus para
Za dodatni udar pare držite pritisnutim
regulator pare (6) do najviše 30 sekundi.
Regulator temperature (7) mora biti
postavljen na temperature označene
crvenom bojom.
Precizni mlaz pare
Prije uporabe pritisnite dugme za precizni
mlaz pare (4) 3–4 puta kako biste ga
aktivirali. Pritišćite ga u razmacima od
najmanje 5 sekundi kako biste aktivirali
Hrvatski
Образец