Braun TexStyle 7 740 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 56 из 86)

Языки: Русский
Страницы:86
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 56 из 86
56
snažan mlaz pare za pripremu tkanine.
Precizni mlaz pare može se aktivirati i kad
glačate bez pare. No, pritom regulator
temperature mora biti postavljen na
temperature označene crvenom bojom.
Precizni mlaz pare može se koristiti i kad
je glačalo u okomitom položaju pri
parenju odjeće na vješalici.
Upozorenje: vruća para izlazi iz mlaznica
za pripremu tkanine.
Raspršivanje vode
Pritisnite prekidač za raspršivanje vode (5).
Glačanje bez pare
Postavite regulator pare (6) na «0» (= para
isključena).
D
Automatsko isključivanje
(samo kod modela 780 i 770)
Tihi zveckavi zvuk koji se čuje za vrijeme
glačanja dolazi od mehanizma za
automatsko isključivanje. To je potpuno
uobičajeno i ni u kom slučaju ne znači da
je glačalo u kvaru.
Kad se automatsko isključivanje aktivira,
bljeskat će kontrolna lampica za
temperaturu (9). To se događa kad
glačalo nije pomaknuto, a nalazi se:
– u vodoravnom položaju, na grijaćoj
ploči otprilike 30 sekundi ili
– u okomitom položaju, na postolju za
odlaganje otprilike 8 minuta.
Glačalo ćete ponovo uključiti tako što
ćete ga pomaknuti. Kad kontrolna
lampica za temperaturu prestane
bljeskati, to znači da je uređaj opet
uključen.
Automatsko isključivanje se aktivira
otprilike 2 minute nakon što se glačalo
uključi u dovod električne energije.
E Zaštitna dna
Zaštitno dno «Textile Protector»
(11)
(samo s modelima 780, 770 i 760)
Zaštitno dno «Textile Protector» štiti
osjetljive tkanine od vrućine i omogućuje
glačanje i najtamnijih tkanina bez zaštitne
tkanine. Posebna presvlaka sprečava
nastajanje sjaja na tkaninama.
Sa zaštitnim dnom možete glačati
osjetljive tkanine na temperaturama
označenim crvenom bojom te tako
možete koristiti i paru.
Preporučujemo da prije glačanja
isprobate djelovanje zaštitnog dna na
tkaninu tako što ćete prijeći glačalom
preko komadića tkanine kojeg se ne vidi
prilikom nošenja. Ipak, kako ne biste
oštetili presvlaku, ne prelazite zaštitnim
dnom preko npr. patentnih zatvarača,
metalnih gumbi ili zakovica te štrasa.
Nakon postavljanja zaštitnog dna
pričekajte otprilike 1,5 minutu prije no
što počnete glačati.
Meko zaštitno dno «Soft Textile
Protector»
(12)
(samo s modelom 780)
Meko zaštitno dno Soft Textile Protector
zahvaljujući svom posebno oblikovanom
jastučiću SoftTouch osigurava povećanu
zaštitu od visokih temperatura i najbolju
njegu najosjetljivijih tkanina. Čak i
najnježnije tkanine koje je moguće
glačati* zaštićene su od oštećenja
uzrokovanih vrelinom i od stvaranja
sjajnih mjesta na tkanini.
S mekim zaštitnim dnom možete glačati
tkanine koje je moguće glačati, a da ne
koristite dodatnu zaštitnu tkaninu. Meko
zaštitno dno savršeno je za sitne dorade,
na primjer, za nabore osjetljivog
poslovnog odijela bez dodatne zaštitne
tkanine.
S ovako nježnom zaštitom tkanine
možete glačati osjetljive tkanine na
temperaturama označenim crvenom
bojom što omogućuje korištenje svih
funkcija s parom koje vam ovo glačalo
nudi. Ipak, kako ne biste oštetili jastučić
SoftTouch, ne prelazite zaštitnim dnom
preko npr. patentnih zatvarača, metalnih
gumbi ili zakovica te štrasa.
(* Kako biste znali možete li glačati
određeni komad odjeće, molimo
pogledajte etiketu o održavanju.)
F
Nakon glačanja
Isključite glačalo iz struje i postavite
regulator pare na «0». Kako biste produžili
životni vijek glačala ispraznite spremnik
za vodu. Hladno glačalo spremajte na
suho mjesto, tako da stoji uspravno na
svom postolju za odlaganje.
G
Održavanje i čišćenje
Grijaću ploču čistite čeličnom vunom.
Nikada nemojte strugati površinu, koristiti
ocat ili druge kemikalije. Mekani materijal
na dršci i prekidačima čistite vodom u
koju ste dodali malo deterdženta.
H
Čišćenje ventila za sprečavanje
nakupljanja kamenca
Ventil za sprečavanje nakupljanja
kamenca nalazi se u dnu regulatora pare
i mora se redovito čistiti (tj. kad god je
dotok pare slab). Pri tome spremnik za
vodu mora biti prazan.
Skidanje regulatora pare s ventilom za
sprečavanje nakupljanja kamenca
Okrenite regulator pare u smjeru kazaljke
na satu prema broju «6». Nastavite
snažno okretati unatoč otporu dok se
regulator pare ne podigne. Kad je u
položaju
x
povucite ga prema gore. Ne
dodirujte donji kraj ventila. Umočite ventil
u ocat (ne u esenciju octa) ili limunov sok
najmanje 30 minuta. Očetkajte ostatke
Образец