Braun TexStyle 7 740 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 58 из 86)

Языки: Русский
Страницы:86
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 58 из 86
58
Naši izdelki so zasnovani tako, da ustrezajo
najvišjim standardom kakovosti, funkcional-
nosti in dizajna. Želimo vam, da bi vaš novi
Braunov parni likalnik z veseljem uporabljali.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Pomembna varnostna opozorila
Pred uporabo likalnika v celoti preberite
navodila za uporabo. Navodila hranite do
izteka življenjske dobe naprave.
Preverite, če napetost vašega električnega
omrežja ustreza tisti, ki je odtisnjena na
likalniku.
Opozorilo: Ker je ta likalnik zelo močan,
vas prosimo, da se prepričate, če je
zmogljivost vašega omrežja zadostna.
Prosimo, prepričajte se pri lokalnem
podjetju za oskrbo z električno energijo,
da tako imenovana omrežna impedanca
ni višja od 0,31 ohma.
Preden likalnik napolnite z vodo, ga
vedno izključite iz električnega omrežja.
Primite vtič in ne vlecite za priključno
vrvico.
Priključna vrvica ne sme priti v stik z
vročimi predmeti ali likalno ploščo.
Likalnika ne smete potopiti v vodo ali
katerokoli drugo tekočino.
Likalnik lahko uporabljate in odlagate le
na trdno in stabilno površino.
Ko med likanjem napravite premor,
odložite likalnik v pokončnem položaju na
zadnjo ploskev. Poskrbite, da bo stal na
stabilni površini.
Ko je likalnik priključen na električno
omrežje, ga ne smete pustiti brez
nadzora.
Otroci in ljudje z zmanjšano fizično,
zaznavno ali duševno sposobnostjo lahko
uporabljajo aparat le pod nadzorstvom
osebe, ki je odgovorna za njihovo
varnost.
Otroci naj se ne zadržujejo v bližini
likalnika, še posebej kadar uporabljate
funkcijo natančnega brizganja pare.
Električni likalniki združujejo visoko
temperaturo in vročo paro, kar lahko
povzroči opekline.
Nikoli ne likajte ali vlažite oblačil, ki jih
imate na sebi.
Če likalnik pade na tla, če so na njem vidni
znaki poškodb ali če iz njega izteka voda,
ga ne smete več uporabljati. Redno
preverjajte, če je priključna vrvica
nepoškodovana.
Če opazite kakršnokoli poškodbo ali
napako naprave (vključno s priključnim
kablom), jo prenehajte uporabljati in jo
odnesite v Braunov servisni center na
popravilo. Nepravilno ali nestrokovno
popravilo lahko privede do nesreče ali
poškodbe uporabnika. Braunove
električne naprave so skladne z veljavnimi
varnostnimi predpisi.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
A Opis
1 Šobe za predpripravo perila
2 Šoba za pršenje
3 Odprtina rezervoarja za vodo
4 Gumb za natančno brizganje pare
5 Gumb za pršenje
6 Regulator količine pare
7 Gumb za nastavitev temperature
8 Kontrolna lučka temperature
9 Lučka «samodejni izklop» (samo pri
modelih 780 in 770)
10 Zadnja ploskev za odlaganje
11 Nastavek za zaščito perila (samo pri
modelih 780, 770 in 760 )
12 Nastavek za zaščito občutljivega perila
Soft Textile Protector (samo pri modelu
780)
B
Pred začetkom uporabe
Likalnik je namenjen za uporabo z vodo-
vodno vodo. Če je vaša voda izjemno trda,
vam priporočamo, da uporabite mešani-
co 50 % vodovodne in 50 % destilirane
vode. Rezervoar napolnite z vodo do
oznake «max». Nikoli ne uporabljajte samo
destilirane vode. Vodi ne smete dodati
nikakršnih dodatkov (npr. sredstva za
škrobljenje). Ne uporabljajte kondenzirane
vode iz sušilca.
Preden rezervoar napolnite z vodo,
nastavite regulator količine pare (6)
v položaj «0» («0» = brez pare)
Likalnik nekoliko nagnite (kot prikazuje
slika B) in napolnite rezervoar za vodo do
oznake «max».
Likalnik postavite v pokončen položaj,
tako da stoji na zadnji ploskvi, in ga
priključite na električno omrežje. Izberite
ustrezno temperaturo glede na prikaz na
zadnji ploskvi likalnika oziroma skladno z
oznako na etiketi oblačila. Kontrolna
lučka (8) ugasne, ko je dosežena
nastavljena temperatura (po približno
1 ½ min.).
C
Likanje
Nastavljiva količina pare
Količino pare lahko nastavite z obrača-
njem
regulatororja količine pare (6) v
razponu od položaja «0» do «6».
Gumb za nastavitev temperature (7) mora
biti nastavljen znotraj rdečega območja.
Priporočamo vam, da za običajno likanje
uporabite srednjo nastavitev pare. Samo
pri likanju platna, debelega bombaža ali
podobnih tkanin vam priporočamo
uporabo maksimalne nastavitve pare.
Opozorilo: Regulatorja količine pare med
likanjem ne
smete obrniti preko
nastavitve »6«.
Nastavljiva količina pare «plus»
Če želite še večjo količino pare, pritisnite
in zadržite regulator količine pare (6) za
največ 30 sekund.
Slovenski
Образец