Braun TexStyle 7 740 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 60 из 86)

Языки: Русский
Страницы:86
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 60 из 86
60
regulatorja količine pare, je potrebno
redno odstranjevati vodni kamen (npr.
kadar se ne razvija več dovolj pare). Pri
tem mora biti rezervoar za vodo prazen.
Odstranjevanje regulatorja količine pare z
ventilom proti nabiranju vodnega kamna:
Regulator pare obrnite v smeri urnega
kazalca proti nastavitvi pare «6». Nato ga
še naprej močno obračajte preko te
oznake, dokler se ne dvigne. Ko je v
položaju
x
, ga navpično izvlecite. Ventila
proti nabiranju vodnega kamna ne smete
prijeti za spodnji del. Ventil potopite v kis
(vendar ne v razredčen kis) ali limonin sok
za najmanj 30 minut. S ščetko odstranite
morebitne ostanke in ventil sperite pod
tekočo vodo (slike H 1–7).
Ponovna namestitev regulatorja količine
pare:
Pri ponovni namestitvi regulatorja količine
pare pazite, da bo oznaka regulatorja
obrnjena proti položaju
x
(slika H 8).
Regulator pare močno potisnite navzdol,
da se obrne nazaj v položaj «6» (slika H),
kjer se zaskoči.
Opozorilo: Likalnika ne smete uporabljati,
če regulator pare ni nameščen na svoje
mesto.
I
Sistem za odstranjevanje
vodnega kamna
S sistemom za odstranjevanje vodnega
kamna očistite parno komoro, kot je
prikazano na slikah I, 1-8.
Opozorilo: Ko regulator količine pare
obrnete v smeri urnega kazalca preko
nastavitve «6», iz likalne plošče izhajata
vroča voda in para.
Počakajte, da se likalna plošča ohladi,
nato jo očistite, kot je opisano zgoraj.
Rezervoar nato ponovno napolnite z vodo,
segrejte likalnik in pred začetkom likanja
4-krat pritisnite na gumb za natančno
brizganje pare, da likalnik splaknete pred
začetkom likanja (slike I, 9 – 13).
Ne uporabljajte nikakršnih sredstev za
odstranjevanje vodnega kamna, ker
lahko s tem poškodujete likalnik.
Odpravljanje motenj
Težava
Rešitev
Iz odprtin za paro
izhajajo kapljice
vode
Regulator pare obrnite
v nasprotni smeri
urnega kazalca, da
zmanjšate količino
pare, ali pa ga
izključite. Podaljšajte
intervale, v katerih
pritiskate na gumb za
močno brizganje pare.
Izberite višjo nastavitev
temperature.
Nastaja manj pare
ali para sploh ne
nastaja
Preverite nivo vode.
Očistite ventil proti
nabiranju vodnega
kamna.
Delci kamna
izhajajo skozi
odprtine za paro
Odstranite vodni
kamen iz parne
komore.
Pridržujemo si pravico do sprememb brez
predhodnega opozorila.
Prosimo, da odslužene naprave ne
odvržete med gospodinjske odpadke.
Odnesetejo lahko na ustrezno
zbirno mesto,določeno v skladu z
veljavnimipredpisi v Republiki Sloveniji.
Garancijski list
Za izdelek velja dveletna garancija, ki začne
veljati z datumom izročitve blaga.
Proizvajalec jamči, da bo izdelek deloval v
garancijskem roku ob pravilni uporabi v
skladu z njegovim namenom in priloženimi
navodili. V garancijski dobi bomo brezplačno
odpravili vse okvare izdelka, ki so posledica
napak v materialu ali izdelavi, tako da vam
bomo izdelek po naši presoji popravili ali v
celoti zamenjali.
Če pooblaščeni servis vašega izdelka ne
popravi v 45 dneh, imate pravico zahtevati
nov izdelek. Za sprejem v reklamacijo se
šteje dan, ko je izdelek sprejet v pooblaščeni
servis ali v trgovino, kjer ste izdelek kupili.
Čas zagotavljanja servisa, vzdrževanja,
nadomestnih delov in priklopnih aparatov je
3 leta po preteku garancijskega roka.
Popravila na domu zaradi zahtevnosti in
neprenosljivosti sodobne servisne opreme in
razpoložljivosti rezervnih delov niso mogoča.
Garancija velja na območju Republike
Slovenije, pa tudi v vseh državah, kjer izdelek
dobavlja podjetje Braun ali njegov
pooblaščeni distributer.
Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki
izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake
na blagu.
Garancija ne velja:
– Za okvare, ki so posledica nepravilne
uporabe, normalne obrabe ali rabe
oziroma napake, ki imajo zanemarljiv
učinek na vrednost in delovanje izdelka.
– Ob vsakem posegu nepooblaščene
osebe ali kakršnekoli druge predelave
izdelka in če pri popravilu niso uporabljeni
originalni Braunovi rezervni deli.
Za popravilo v garancijski dobi celotno
napravo skupaj z računom in/ali izpolnjenim
garancijskim listom odnesite ali pošljite na
pooblaščeni servisni center Braun:
Jože Ježek
Cesta 24. junija 21
1231 Črnuče – Ljubljana
Tel. št.: +386 1 561 66 30
E-mail: jezektrg.servis@siol.net
Za dodatne informacije smo vam na voljo na
brezplačni telefonski številki 080 2822.
Образец