Braun TexStyle 7 740 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 62 из 86)

Языки: Русский
Страницы:86
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 62 из 86
62
Buhar Püskürtme Özelliπi
Bu özelliπi kullanmadan önce buhar
püskürtme düπmesine (4) 3–4 kere
basınız. Buhar püskürtme düπmesine
en az 5 saniye aralıklarla basarak, ön
nemlendirme buharıyla birlikte daha
kuvvetli buhar basıncı elde edebilirsiniz.
Buharsız ütüleme esnasında da, buhar
püskürtme özelliπi kullanılabilir. Fakat
sıcaklık ayar düπmesi, kırmızı bölümde
olmalıdır.
As∂l∂ duran giysilere buhar verilmesi için
de ütü dikey pozisyondayken ekstra
buhar fonksiyonu kullan∂labilir.
Dikkat: Sıcak buhar ön nemlendirme
kanalından dıμarı çıkar.
Püskürtme Fonksiyonu
Püskürtme düπmesine (5) basınız.
Buharsız Ütüleme
Buhar düzenleyiciyi (6) «0» pozisyonuna
getirin. (= buhar yok)
D
Otomatik Kapama
(Sadece 780 ve 770 modellerinde)
Otomatik kapama mekanizması ütüleme
sırasında hafif bir tıkırtıya neden olur.
Bu normaldir ve cihazda herhangi bir
hata olduπunu göstermez.
Otomatik kapama özelliπi aktif hale
geçtiπinde kırmızı otomatik kapama
(«auto-off») ıμıπı (9) yanar.
Bu durum aμaπıdaki iki durumda ortaya
çıkar:
– Cihazın yatay olarak alt tabanın üstünde
yaklaμık 30 saniye durması.
– Cihazın dikey olarak arka yüzeyinin
üzerinde yaklaμık 8 dakika durması.
Tekrar cihazı çalıμtırmak için hareket
ettirmeniz yeterlidir. Eπer otomatik
kapama («auto-off») ıμıπı sönmüμse cihaz
yeniden aktifleμmiμtir.
Otomatik kapanma özelliπi, ütünüzü prize
takt∂ktan yaklaμ∂k 2 dakika sonra devreye
girecektir.
E Textile Protectors
Textile Protector
(11)
(sadece 780,
770 ve 760 modellerinde)
Textile Protector, narin kumaμların ısıdan
zarar görmesini önleyerek kumaμların
büyük bölümünün arada bez olmadan
ütülenebilmesini saπlar. Özel
kaplamasıyla parlamayı önler.
Textile Protector ile narin kumaμları da
ütünün devamlı kırmızı çizgi sıcaklı-
πında ütüleyebilir, böylece ütünüzün buhar
özelliπinden tam yararlanabilirsiniz.
Kumaμın nasıl etkileneceπini görmek için,
önce tersinde küçük bir alanı ütülemenizi
öneririz. Ancak kaplamaya zarar
vermemek için, kumaμ koruyucusunu
taktıktan sonra ütüyü fermuar, metal
düπme, zımba veya taμ gibi sert
nesnelerin üzerinde kullanmayın. Textile
Protector’ı taktıktan sonra ütüye baμlamak
için bir buçuk dakika kadar bekleyin.
Soft Textile Protector
(12)
(sadece 780
modelinde)
Soft Textile Protector, özel tasarlanmı?
SoftTouch yastıπı sayesinde en narin
kumaμlar için ısıdan daha fazla korunma
ve daha iyi bakım saπlar. Ütülenebilir* en
narin kumaμlar bile ısıdan görebilecekleri
zarara karμı korunur ve meydana gelebi-
lecek parlamalar önlenir.
Soft Textile Protector ile tüm ütülenebilir
kumaμları ara bezi olmadan ütüleyebi-
lirsiniz. Soft Textile Protector, rötuμ için
de idealdir. Narin kumaμlardan yapılmıμ
takımların kırıμıklarını gidermekte büyük
kolaylık saπlar.
Soft Textile Protector ile narin kumaμları
da ütünün devamlı kırmızı çizgi
sıcaklıπında ütüleyebilir, böylece ütünüzün
buhar özelliπinden tam yararlanabilirsiniz.
Ancak SoftTouch yastıπa zarar vermemek
için, Soft Textile Protector’ı taktıktan sonra
ütüyü fermuar, metal düπme, zımba veya
taμ gibi sert nesnelerin üzerinde
kullanmayın.
(* kumaμın ütülenebilir olup olmadıπını
öπrenmek için bakım etiketine baμvurun.)
F Ütüleme Sonrası
Ütüyü prizden çıkarın ve buhar
düzenleyiciyi «0» konumuna getirin.
Ütünüzün ömrünü uzatabilmek için su
haznesini boμaltın. Soπumuμ ütünüzü kuru
bir yerde, her zaman özel tasarlanmıμ
arka yüzü üzerinde dik duracak μekilde
muhafaza edin.
G Bakım ve Temizleme
Ütü tabanını temizlemek için çelik yünü
kullanınız. Daha sonra temiz bir kumaμ
parçası ile silerek temizleyiniz. Kesinlikle
bulaμık teli, sirke veya diπer kimyasalları
kullanmayınız. Ütünüzün sapını temizle-
mek için sabunlu su kullanabilirsiniz.
H Kireç Koruyucu Sübabın
Temizlenmesi
Buhar düzenleyicinin alt kısmında bulunan
kireç koruyucu sübabın, düzenli olarak
kireçten temizlenmesi gerekir (buhar
üretiminin yetersiz olduπu zamanlarda).
Bu temizleme iμlemi için su haznesinin boμ
olması gerekir.
Buhar Düzenleyicinin Kireç Koruyucu
Sübabla Birlikte Çıkarılması:
Buhar düzenleyiciyi «6» derece buhar
seviyesine doπru saat yönünde döndürün.
Образец