Braun TexStyle 7 740 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 63 из 86)

Языки: Русский
Страницы:86
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 63 из 86
63
Buhar düzenleyiciyi yukarı kalkıncaya
kadar döndürmeye devam edin.
x
pozisyonuna geldiπinde yukarı çekin.
Kireç koruyucu sübabına alt noktasından
dokunmayın. Kireç koruyucu sübabı sirkeli
suyun içine (sadece sirke içine daldır-
mayın) veya limon suyuna en az 30 dakika
daldırın. Geri kalan parçaları fırçalayın ve
su ile durulayın. (Resim H, 1–7)
Buhar Düzenleyicinin Yeniden Takılması:
Buhar düzenleyiciyi takarken düzen-
leyicinin tabanının
x
pozisyonunu
göstermesine dikkat edin. (resim H, 8)
Buhar düzenleyiciyi «6» numaralı buhar
ayarına geri dönünceye kadar yavaμça
bastırın.
Not: Ütü kesinlikle buhar düzenleyici
olmadan kullanılmamalıdır.
I Kireç önleyici sistem
Buhar bölmesini kireçten arındırmak için
Bölüm I’de 1–8 arasında gösterilen
adımları takip edin. Dikkat: Eπer buhar
düzenleyiciyi saat yönünde «6» numaralı
buhar ayarının üzerinde kullanılırsa,
tabandan sıcak su ve buhar çıkmaya
baμlar. Taban kısmı soπuyuncaya kadar
bekleyin ve yukarıda anlatıldıπı μekilde
temizleyin. Daha sonra su haznesini su ile
doldurun, ütüyü ısıtın ve durulamak için
buhar püskürtme tuμuna 4 defa basın.
(resim I, 9–13)
Piyasada satılan kireç sökücüleri
kullanmayın, ütüye zarar verebilir.
Çeμitli Problemler ve Çözümleri
Problem
Çözüm
Buhar
deliklerinden su
damlaması
Buhar miktarını
azaltmak için buhar
düzenleyiciyi saat
yönünün tersinde
çevirin.
Buhar püskürtme
düπmesine daha geniμ
aralıklarla basın.
Daha yüksek bir sıcaklık
seviyesini seçin.
Daha az buhar
oluμması ya da
hiç buhar
oluμmaması
Su seviyesini kontrol
edin. Kireç koruyucu
sübabı temizleyin.
Buhar
deliklerinden
kalsiyum tanecikleri
gelmesi
Buhar bölmesinin
kirecini temizleyin.
Herhangi bir açıklama yapılmadan
deπiμtirilebilir.
EEE STANDARTLARINA UYGUNDUR
Bakanlıkça tespit ve ilan edilen
kullanım ömrü 10 yıldır.
Üretici firma ve CE işareti uygunluk
değerlendirme kuruluşu:
Braun GmbH
Frankfurter Straße 145
61476 Kronberg / Germany
(49) 6173 30 0
Fax (49) 6173 30 28 75
Procter & Gamble Satış ve Dağıtım Ltd. Şti.
İçerenköy Mah. Serin Sok. Kosifler İş
Merkezi No:3 A
34752 Ataşehir, İstanbul
P & G Tüketici Hizmetleri
0 800 261 63 65,
trconsumers@custhelp.com
Образец