Braun TexStyle 7 740 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 64 из 86)

Языки: Русский
Страницы:86
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 64 из 86
64
Produsele Braun sunt realizate pentru a
răspunde celor mai exigente cerinţe de
calitate, funcţionalitate şi design. Sperăm
că veţi fi
mulţumiţi de noul fier de călcat cu
abur Braun.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Precauţii importante
Înainte de utilizare, citiţi integral
instrucţiunile de utilizare. Păstraţi
instrucţiunile pe toată durata de folosire
a produsului.
Asiguraţi-vă că voltajul de la sursa de
curent corespunde celui inscripţionat pe
fierul de călcat.
Atenţie: Deoarece acest fier de călcat
deţine o putere ridicată, asiguraţivă că
sursa de curent pe care o aveţi la
dispoziţie este corespunzătoare.
Contactaţi furnizorul local de energie
electrică pentru a vă asigura că
impedanţa curentului electric nu este mai
mare de 0,31 Ohm.
Scoateţi întotdeauna fierul de călcat din
priză în momentul umplerii cu apă.
Trageţi întotdeauna de ştecăr şi nu de
cablu.
Cablul trebuie ferit de contactul cu
obiecte fierbinţi sau cu talpa fierului de
călcat. Nu introduceţi fierul de călcat în
apă sau în alte lichide.
Fierul de călcat trebuie folosit şi păstrat
pe suprafeţe stabile.
În pauze, poziţionaţi vertical fierul de
călcat, pe o suprafaţă stabilă sau în
suportul său.
Nu lăsaţi fierul de călcat nesupravegheat
când este conectat la priză.
Acest produs nu trebuie folosit de copii
sau persoane cu capacităţi fizice sau
mentale reduse, fără supravegherea unei
persoane responsabile de siguranţa
acestora!
A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Fierul
de călcat dezvoltă temperatură înaltă şi
abur fierbinte ce pot cauza arsuri.
Nu călcaţi niciodată hainele în timp ce le
purtaţi.
Nu folosiţi fierul de călcat dacă acesta a
căzut sau dacă prezintă deteriorări
vizibile sau scurgeri de lichid. Verificaţi în
mod regulat cablul de alimentare.
În cazul în care produsul, inclusiv cablul,
prezintă deteriorări, încetaţi utilizarea sa
şi prezentaţi-l imediat la Centru de
Asistenţă pentru Clienţi Braun, pentru
reparaţii. Intervenţia efectuată de către
persoane necalificate poate cauza
accidente utilizatorului produsului. Toate
echipamentele electrice Braun întrunesc
cerinţele standardelor de siguranţă.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
A Descriere
1 Duze pentru pregătirea materialului textil
2 Duză de pulverizare
3 Dispozitiv de deschidere rezervor apă
4 Buton pentru jet puternic de abur
5 Buton pentru pulverizare
6 Dispozitiv de reglare al aburului
7 Selector de temperatură
8 Led de control al temperaturii
9 Led «pornit/oprit» (disponibil pentru
modelele 780 şi 770)
10 Picior de susţinere
11 Talpă de protecţie pentru textile (disponibil
pentru modelele 780, 770 şi 760)
12 Talpă de protecţie pentru textile delicate
(disponibil pentru modelul 780)
B Înainte de pornire
Acest produs este conceput pentru a fi
folosit cu apă menajeră (potabilă, de la
robinet). Dacă aveţi apă extrem de dură,
se recomandă folosirea unui amestec de
50% apă menajeră şi 50% apă distilată.
Umpleţi rezervorul de apă până la
marcajul «maxim». Nu utilizaţi niciodată
numai apă distilată.
Nu utilizaţi niciun fel de aditivi (ex.:
amidon). Nu utilizaţi apa condensată de
la uscătorul de rufe.
Înainte de a alimenta cu apă, opriţi
dispozitivul de reglare al aburului (6).
(«0» = fără abur)
Ţineţi fierul puţin înclinat (ca în imaginea
B) şi adăugaţi apă până la semnul «max».
Aşezaţi fierul în poziţie verticală şi
conectaţi-l la curent. Selectaţi
temperatura conform instrucţiunilor
fierului de călcat sau ale etichetei
hainelor. Ledul de control (8) se stinge
atunci când se ajunge la temperatura
programată (după aprox. 1 ½ min).
C Călcarea propriu-zisă
Cantitatea variabilă de abur
Puteţi selecta cantitatea de aburi folosind
dispozi¬tivul de reglare al aburului (6) de
la puterea «0» la «6».
Selectorul de temperatură (7) trebuie să
fie reglat în domeniul roşu. Pentru o
călcare normală, recomandăm utilizarea
unei cantităţi medii de abur. Doar atunci
când doriţi să călcaţi in, bumbac sau
ţesături similare, recomandăm selectarea
volumului maxim de abur.
Notă: În timpul călcării nu folosiţi
dispozitivul de reglare a aburului peste
(6) valoarea maximă.
Abur suplimentar
Pentru funcţia de abur suplimentar,
apăsaţi butonul (6) pentru maxim
30 secunde.
Selectorul de temperatură (7) trebuie să
fie reglat în domeniul roşu.
Jet puternic de abur
Înainte de utilizare, apăsaţi butonul
Precision Shot (4) de 3-4 ori pentru a-l
activa, şi ulterior la intervale de cel puţin
5 secunde. Butonul poate fi activat în
Română
(RO/MD)
Образец