MARTA MT-1145 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 35 из 47)

Языки: Русский
Страницы:47
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 35 из 47
35
Stenkitės nelyginti virš uţsegimų
-
uţtrauktukų, spaustelių ir kt., kadangi jie gali subraiţyti darbinį paviršių.
Nestatykite lygintuvo ant metalinių arba grublėtų paviršių
Kad išvengtumėte nudegimų, būkite atsargūs vedţiodami lygintuvą, nes pavertus korpusą iš jo gali ištekėti karštas skystis arba išsiverţti karšti
garai.
PRIEŃ
NAUDODAMI
PIRMĄ
KARTĄ
Išpakuokite prietaisą ir pašalinkite visas pakuotės medţiagas bei lipdukus.
Kai kurios met
alinės detalės yra suteptos, todėl pirmą kartą įjungus lygintuvą gali būti jaučiamas specifinis kvapas. Tai normalu.
Prieš pirmą kartą naudojant lygintuvą reikia nuimti nuo pagrindo pastikinę apsauginę plėvelę, nuvalyti lygintuvo padą minkštu
audiniu.
VAL
YMAS IR PRIEŅIŪRA
Prieš valydami prietaisą įsitikinkite, kad jis išjungtas iš elektros tinklo ir visiškai atvėso.
Nuvalykite prietaiso korpusą drėgnu audiniu, po to sausai nušluostykite.
Netrinkite lygintuvo pado metaline kempine arba metaliniais daiktai
s. Padui valyti negalima naudoti abrazyvinių valiklių.
SAVAIMINIS
IŠSIVALYMAS
Svarbu naudoti savaiminio išsivalymo funkcija bent kartą per dvi savaites,
kad pašalintumėte teršalus.
Kuo kietesnis vanduo, tuo daţniau reikia naudoti savaiminio išsivalymo funkciją.
Pripilkite į talpyklą vandens iki ţymos “МАХ”.
Pastatykite lygintuvą vertikaliai.
Nustatykite termoreguliatorių ir
garų reguliavimo ratuką į padėtį “МАХ”.
Įjunkite lygintuvą į elektros tinklą.
Palaukite, kol signalinė lemputė uţges.
Laikydami l
ygintuvą horizontaliai virš kriauklės
.
*MT-1145 -
Paspauskite savaiminio išsivalymo mygtuką ir laikykite paspaudę, kol iš darbiniame paviršiuje esančių angų
ištekės visas verdantis vanduo ir išeis visi garai.
Dabar verdantis vanduo ir garai pasišalins per
darbinio paviršiaus angas
kartu su teršalais. Savaiminio valymosi metu pavartykite lygintuvą pirmyn –
atgal.
Kai vandens talpykloje nebebus, nustatykite garų reguliavimo ratuką į padėtį
0
.
Jeigu pastebėjote, kad lygintuvas buvo labai uţsiteršęs, savaiminio išsivalymo procedūrą pakartokite dar kartą.
Palyginkite švarią medvilninio audinio skiautę, kad darbinis paviršius galutinai nusivalytų.
Išjunkite lygintuvą iš elektros tinklo.
Prieš padėdami lygintuvą į vietą įsitikinkite, kad jo darbinis paviršius
sausas.
TECHNINIAI
DUOMENYS
Modelis
Elektros srovės tiekimas
Galia, W
Padas
Net / Gross
Weight, kg
Gift box dimension (L x W x
H),mm
Functions/ features
MT-1127
220
240 V, 50 Hz
2200
Keramikos
1,3 / 1,55
315
х
140
х
170
Vertikali garų sprogimas.
3 reţimai: purslų, garo, Sausas
lyginimas. Savęs švarus, anti
-
calc, anti-
lašelinę, automatinis
Образец
Мануал подходит для устройств