Philips GC 2907 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 5 из 24)

Языки: Русский
Страницы:24
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 5 из 24
5
RO
Umpleŗi rezervorul de apă numai cu
apă de la robinet. Nu adăugaŗi parfum,
oŗet, amidon, agenŗi pentru îndepărtarea
calcarului, produse de călcare sau
alte substanŗe chimice pentru a evita
deteriorarea Ierului dvs.
RU
ǔǭǼǻǸǺȌǶǿDz ǽDzǴDzǽǯȀǭǽ DZǸȌ ǯǻDZȈ ǿǻǸȉǷǻ
ǯǻDZǻǼǽǻǯǻDZǺǻǶ ǯǻDZǻǶ. Ǐǻ ǵǴǮDzdzǭǺǵDz
ǼǻǯǽDzdzDZDzǺǵȌ Ȁǿȋǰǭ ǺDz DZǻǮǭǯǸȌǶǿDz DZȀȂǵ,
ȀǷǾȀǾ, ǷǽǭȂǹǭǸ, ǾǽDzDZǾǿǯǭ DZǸȌ ȀDZǭǸDzǺǵȌ
ǺǭǷǵǼǵ ǵǸǵ DZǸȌ ǰǸǭdzDzǺǵȌ ǵ DZǽȀǰǵDz
ȂǵǹǵȄDzǾǷǵDz ǾǽDzDZǾǿǯǭ.
SK
Do zásobníka na vodu vždy nalievajte len
vodou z vodovodu. Nepridávajte parfumy,
ocot, škrob, prostriedky na odstránenie
vodného kameŀa, prostriedky na uĸahĈenie
žehlenia ani žiadne iné chemikálie, aby ste
predišli poškodeniu žehliĈky.
SI
Zbiralnik za vodo napolnite samo z vodo
iz pipe. Ne dodajajte dišav, kisa, škroba,
sredstev za odstranjevanje vodnega kamna,
dodatkov za likanje ali drugih kemiĈnih
sredstev, da ne poškodujete likalnika.
YU
Rezervoar punite iskljuĈivo vodom iz
slavine. Nemojte da dodajete parfem, sirĂe,
štirak, sredstva za skidanje kamenca, aditive
za peglanje niti druge hemikalije kako biste
izbegli ošteĂenje pegle.
UA
ǚǭǼǻǯǺȋǶǿDz ǽDzǴDzǽǯȀǭǽ DZǸȌ ǯǻDZǵ ǸǵȅDz
ǯǻDZǻȋ Ǵ-ǼȒDZ ǷǽǭǺǭ. ǑǸȌ ǴǭǼǻǮȒǰǭǺǺȌ
ǼǻȅǷǻDZdzDzǺǺȋ ǼǽǭǾǷǵ ǺDz DZǻDZǭǯǭǶǿDz
ǼǭǽȁȀǹǵ, ǻȃDzǿ, ǷǽǻȂǹǭǸȉ, ǴǭǾǻǮǵ DZǸȌ
ǯǵDZǭǸDzǺǺȌ ǺǭǷǵǼȀ, ǴǭǾǻǮǵ DZǸȌ ǼǽǭǾȀǯǭǺǺȌ
ǭǮǻ ȒǺȅȒ ȂȒǹȒȄǺȒ ǽDzȄǻǯǵǺǵ.
Образец
Мануал подходит для устройств