Philips GC 2986/40 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 12 из 24)

Языки: Русский
Страницы:24
Описание:Паровой утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 12 из 24
EN
Use the spray function to remove
stubborn creases at any temperature.
BG
Използвайте функцията за пръскане
за премахване на упорити гънки при
всякаква температура.
CS
Rozprašovač použijte k odstranění
nepoddajných záhybů při jakékoli
nastavené teplotě.
ET
Kasutage piserdusfunktsiooni raskete
kortsude kõrvaldamiseks igal
temperatuuril.
HR
Funkciju raspršivanja koristite za uklanjanje
tvrdokornih nabora pri bilo kojoj
temperaturi.
HU
A vízpermetezési funkció bármely
hőfokon alkalmazható a makacs
gyűrődések kisimítására.
KK
Су шашу функциясын пайдаланып қатты
қыртыстарды кез келген температурада
кетіріңіз.
LT
Purškimo funkcija padės išlyginti sunkiai
įveikiamas raukšles lyginant bet kokia
temperatūra.
LV
Izmantojiet smidzināšanas funkciju, lai
jebkurā temperatūrā izgludinātu grūti
izgludināmas apģērba krokas.
PL
Funkcji spryskiwacza można użyć w celu
usunięcia opornych zagnieceń.
RO
Utilizaţi funcţia spray pentru a netezi
cutele mai încăpăţânate la orice
temperatură.
RU
Применение функции разбрызгивания
для размягчения стойких складок
возможно при любой температуре.
SK
Kropenie sa používa na odstránenie
odolných záhybov pri ľubovoľnej teplote.
SL
Funkcijo pršenja uporabite za odstranitev
trdovratnih gub pri katerikoli temperaturi.
SR
Funkciju raspršivanja možete da koristite
za uklanjanje tvrdokornih nabora na bilo
kojoj temperaturi.
UK
Використовуйте функцію розпилення
для усунення важких складок за
будь-якої температури.
EL
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία
ψεκασμού σε οποιαδήποτε θερμοκρασία
για να αφαιρέσετε επίμονες τσακίσεις.
TR
İnatçı kırışıklıkları her sıcaklıkta gidermek
için sprey özelliğini kullanın.
12
Образец