Philips GC 2986/40 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 18 из 24)

Языки: Русский
Страницы:24
Описание:Паровой утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 18 из 24
Problem
Possible cause
Solution
EN
The iron does not
produce steam.
The steam position is set to
.
Set the steam position to
ECO
or
.
The iron leaks
The water tank is filled beyond
its capacity
Do not fill the water tank beyond the
‘MAX’ symbol.
The steam boost function does
not work properly.
You have used the steam boost
function too often with not
enough intervals.
Temporarily keep the iron horizontal before
you use the steam boost function again.
Flakes and impurities leak from
the soleplate during ironing.
Hard water forms flakes inside
the soleplate.
Use the calc-clean function until all flakes
and impurities have been disposed of.
Water spots appear on the
garment during ironing.
Steam has condensed onto the
ironing board.
Occasionally iron wet spots without steam
in order to dry them.
If the underside of the ironing
board is wet, wipe it dry with a
piece of dry cloth.
To prevent steam from condensing onto the
ironing board, use an ironing board with a wire
mesh top.
Проблем
Вероятна причина
Решение
BG
Ютията не подава пара.
Регулаторът на парата е в
положение
.
Поставете регулатора на парата в положение
ECO
или
Има изтичане от ютията.
Резервоарът за вода е напълнен
над вместимостта му.
Не пълнете водния резервоар над знака “MAX”.
Функцията за парен удар не
работи правилно.
Използвали сте функцията за
допълнителна пара твърде често
с недостатъчни интервали.
Временно оставете ютията хоризонтална,
преди да използвате отново функцията за
допълнителна пара.
По време на гладене от
гладещата плоча падат люспици
и нечистотии.
Твърдата вода образува люспици
в гладещата плоча.
Използвайте функцията за премахване на накип,
докато изпаднат всички люспици и нечистотии.
Върху дрехата се появяват
водни петна по време на
гладене.
Има кондензация на пара върху
дъската за гладене.
Гладете върху мокрите петна от време на
време без пара, за да ги изсушите.
Ако дъската за гладене е мокра
от долната страна, избършете я с
парче сух плат.
За да не допуснете кондензация на пара
върху дъската за гладене, използвайте дъска за
гладене с мрежесто покритие.
Problém
Možná příčina
Řešení
CS
Žehlička neprodukuje páru.
Pozice volby páry je nastavena
na
.
Nastavte pozici volby páry do polohy
ECO
nebo
Žehlička netěsní.
Nádržka na vodu je naplněna
nad kapacitu.
Neplňte nádržku na vodu nad úroveň
značky ‚MAX‘.
Funkce parního rázu správně
nefunguje.
Funkci parního rázu jste
používali příliš často bez
dostatečných přestávek.
Před dalším použitím funkce parního rázu držte
žehličku dočasně ve vodorovné poloze.
Během žehlení unikají z žehlicí
plochy šupinky a nečistoty.
Šupinky se vytvářejí kvůli
nadměrně tvrdé vodě.
Použijte funkci odstraňování vodního kamene a
odstraňte nečistoty a šupinky.
Při žehlení se na oděvu objevují
mokré skvrny.
Na žehlicím prkně zkondenzovala
pára.
Odstranění vlhkých skvrn proveďte tak, že je
příležitostně vyžehlíte žehličkou.
Pokud je žehlicí prkno vlhké,
otřete je dosucha suchým hadříkem.
Abyste zabránili kondenzaci páry na žehlicím
prkně, používejte žehlicí prkno s drátěnou
síťovinou.
18
Образец