Philips GC 2986/40 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 20 из 24)

Языки: Русский
Страницы:24
Описание:Паровой утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 20 из 24
Мәселе
Ықтимал себебі
Шешімі
KK
Үтік бу шығармайды.
Бу позициясы
мәніне орнатылған.
Бу позициясын
ECO
немесе
күйіне
орнатыңыз.
Үтіктен су тамшылайды.
Су ыдысына артық су құйылған.
Су ыдысына «MAX» (Ең жоғ.) көрсеткішінен
асырып су құюға болмайды.
Буды күшейту функциясы дұрыс
жұмыс істемейді.
Буды күшейту функциясын
тым қысқа аралықпен өте жиі
пайдаланғансыз.
Буды күшейту функциясын қайта пайдаланбас
бұрын, үтікті уақытша көлденең жерге қойыңыз.
Үтіктеп жатқанда, үтіктің
табанынан қақтар мен қалдық
заттар түседі.
Қатты су пайдаланғаннан үтік
табанында қақ пайда болады.
Қақтар мен қалдық заттар толық шыққанша қақ
тазалау функциясын пайдаланыңыз.
Үтіктеп жатқанда, киім үстінде
су дақтары пайда болады.
Бу үтіктеу тақтасында суға
айналған.
Су дақтарын кетіру үшін оларды бусыз үтіктеңіз.
Егер үтіктеу тақтасының астыңғы
жағы су болса, оны құрғақ
шүберекпен сүртіп кептіріңіз.
Бу үтіктеу тақтасында суға айналмауы үшін,
үсті сым тордан жасалған үтіктеу тақтасын
қолданыңыз.
Булы үтік
Өндіруші:“Филипс Консьюмер Лайфстайл Б.В.”, Туссендиепен 4, 9206 АД, Драхтен, Нидерланды
Ресей және Кедендік Одақ территориясына импорттаушы:“Филипс” ЖШҚ, Ресей Федерациясы, 123022 Мәскеу қаласы,
Сергей Макеев көшесі, 13-үй, тел. +7 495 961-1111. GC2900: 2000-2400W, 220-240V, 50-60Hz
Тұрмыстық қажеттіліктерге арналған
P
roblema
Galima priežastis
Sprendimas
LT
Lygintuvas neleidžia garų.
Garų reguliatorius nustatytas ties
.
Nustatykite garų reguliatorių ties
ECO
arba
Iš lygintuvo laša vanduo.
Vandens bakelyje yra per daug
vandens.
Pildami į bakelį vandens, neviršykite „MAX“ žymos.
Garų srovės funkcija tinkamai
neveikia.
Jūs per dažnai naudojote garų
srovės funkciją.
Laikinai palaikykite lygintuvą horizontalioje padėtyje
prieš vėl pradėdami naudoti garų srovės funkciją.
Lyginimo metu iš lygintuvo pado
pasirodo nešvarumai ir apnašos.
Dėl kieto vandens lygintuvo pado
viduje susidarė apnašų.
Naudokite nuosėdų šalinimo funkciją tol, kol visi
nešvarumai ir apnašos bus pašalinti.
Lyginimo metu ant drabužių
atsiranda drėgnų dėmių.
Garai susikondensavo ant lyginimo
lentos.
Norėdami išdžiovinti drėgnas dėmes, karts nuo
karto palyginkite jas be garų.
Jei apatinė lyginimo lentos pusė drėgna,
nušluostykite ją sausu skudurėliu.
Kad garai nesikondensuotų ant lyginimo lentos,
naudokite lyginimo lentą su vieliniu tinkleliu viršuje.
Problēma
Iespējamais iemesls
Risinājums
LV
Gludeklis neizdala tvaiku.
Izvēlētais tvaika režīms ir
.
Izvēlieties tvaika režīmu
ECO
vai
No gludekļa pil ūdens.
Ūdens tvertnē ir iepildīts pārāk
daudz ūdens.
Nepārsniedziet maksimālā līmeņa atzīmi MAX.
Papildu tvaika funkcija nedarbojas.
Papildu tvaika funkcija ir izmantota
pārāk bieži ar pārāk īsiem
pārtraukumiem.
Pirms papildu tvaika funkcijas atkārtotas lietošanas
īslaicīgi paturiet gludekli horizontāli.
Gludināšanas laikā no gludekļa
gludināšanas virsmas izdalās
plēksnes un netīrumi.
Ciets ūdens veido plēksnes
gludināšanas virsmas iekšpusē.
Izmantojiet Calc-Clean funkciju, līdz visas plēksnes
un netīrumi ir likvidēti.
Gludināšanas laikā uz apģērba
parādās ūdens plankumi.
Uz gludināmā dēļa ir kondensējies
tvaiks.
Lai izžāvētu slapjos plankumus, laiku pa laikam
gludiniet tos, neizmantojot tvaiku.
Ja gludināmā dēļa otra puse ir mitra,
noslaukiet to ar sausu drāniņu.
Lai novērstu tvaika kondensēšanos uz gludināmā
dēļa, izmantojiet gludināmo dēli ar pārklāju.
20
Образец