Philips GC 2986/40 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 22 из 24)

Языки: Русский
Страницы:24
Описание:Паровой утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 22 из 24
Problém
Možná príčina
Riešenie
SK
Žehlička nevytvára paru.
Ovládanie naparovania je nastavené
do polohy
.
Nastavte ovládanie naparovania do polohy
ECO
alebo
Zo žehličky uniká voda.
Zásobník na vodu je naplnený viac,
než je jeho kapacita.
Zásobník na vodu naplňte najviac po symbol
„MAX“.
Funkcia prídavného prúdu pary
nefunguje správne.
Funkciu prídavného prúdu pary
ste používali príliš často v priebehu
veľmi krátkeho času.
Skôr ako znovu použijete funkciu prídavného prúdu
pary, podržte na chvíľu žehličku vo vodorovnej
polohe.
Počas žehlenia z otvorov v
žehliacej ploche unikajú usadeniny
a nečistoty.
Tvrdosť používanej vody spôsobuje
vznik usadenín.
Pomocou funkcie odstránenia vodného kameňa
odstráňte všetky usadeniny a nečistoty.
Na odeve sa počas žehlenia
objavujú mokré miesta.
Na žehliacej doske sa
skondenzovala vodná para.
Mokré miesta vysušte prežehlením bez
naparovania.
Ak je spodná strana žehliacej dosky
mokrá, utrite ju suchou tkaninou.
Aby ste predišli zrážaniu pary na žehliacej doske,
používajte žehliacu dosku, ktorej vrchná časť je
vyrobená z drôtenej sieťky.
Težava
Možni vzrok
Rešitev
SL
Likalnik ne oddaja pare.
Položaj pare je nastavljen na
.
Položaj pare nastavite na
ECO
ali
Likalnik pušča.
V zbiralnik za vodo ste nalili preveč
vode.
Zbiralnika za vodo ne napolnite prek oznake
“MAX”.
Funkcija za izpust pare ne deluje
pravilno.
Funkcijo za izpust pare ste
uporabljali prepogosto in v premalo
intervalih.
Preden ponovno uporabite funkcijo za izpust pare,
likalnik za kratek čas pridržite vodoravno.
Med likanjem iz likalne plošče
uhajajo nečisti delci in delci
vodnega kamna.
Zelo trda voda povzroči nastajanje
vodnega kamna v likalniku.
Uporabljajte funkcijo za odstranjevanje vodnega
kamna, dokler niso odstranjeni vsi nečisti delci in
delci vodnega kamna.
Med likanjem so deli oblačil mokri. Para je kondenzirala na likalni deski.
Mokre madeže občasno polikajte brez pare, da jih
posušite.
Če je spodnja stran likalne deske
mokra, jo obrišite s suho krpo.
Da bi preprečili kondenzacijo na likalni plošči,
uporabljajte likalno ploščo z mrežasto površino.
Problem
Mogući uzrok
Rešenje
SR
Pegla ne proizvodi paru.
Kontrola pare je postavljena u
položaj
.
Postavite kontrolu pare u položaj
ECO
ili
Tečnost curi iz pegle.
Rezervoar za vodu je prepunjen.
Nemojte da punite rezervoar za vodu iznad oznake
„MAX“.
Funkcija za dodatnu količinu pare
ne radi pravilno.
Previše često ste koristili funkciju
za dodatnu količinu pare i niste
ostavljali dovoljno dugačke intervale
između.
Privremeno postavite peglu u horizontalni položaj
pre nego što ponovo upotrebite funkciju za
dodatnu količinu pare.
Ljuspice i prljavština ispadaju iz
grejne ploče tokom peglanja.
Tvrda voda uzrokuje stvaranje
kamenca unutar grejne ploče.
Koristite funkciju za čišćenje kamenca dok ne
uklonite sve ljuspice i prljavštinu.
Vlažne mrlje pojavljuju se na odeći
tokom peglanja.
Para se kondenzovala na dasci za
peglanje.
Povremeno peglajte vlažne mrlje bez pare kako
biste ih osušili.
Ukoliko je unutrašnja strana daske
za peglanje vlažna, obrišite je suvom
tkaninom.
Da biste sprečili kondenzovanje pare na dasci za
peglanje, koristite dasku sa površinom od žičane
mrežice.
22
Образец