Philips GC 3593 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 100 из 192)

Языки: Русский
Страницы:192
Описание:Паровой утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 100 из 192
1
Pārliecinieties, vai tvertnē ir pietiekami daudz ūdens.
±
Piespiediet smidzināšanas taustiņu vairākas reizes, lai samitrinātu
gludināmo apģērbu (Zīm. 8).
PApIldU TVAIKS
Jaudīgs papildu tvaiks palīdz izlīdzināt pat ļoti nepaklausīgās krokas.
Pastiprinātu tvaika funkciju var izmantot tikai tad, ja temperatūra ir
noregulēta no
2
līdz MAX.
1
Nospiediet un atlaidiet papildu tvaika pogu (Zīm. 9).
kONcENTRēTS pApIldU TVAIKS NO īpAŠA TVAIKA UzGAļA (TIKAI
ATSEVIŠķIEm mOdEļIEm)
Koncentrētais papildu tvaiks no tvaika uzgaļa garajām atverēm sekmē
tvaika izplatīšanos pa visu jūsu apģērbu. Koncentrētu papildu tvaika
funkciju var tikai izmantot no
2
līdz MAX temperatūras režīmos.
1
Nospiediet un atlaidiet papildu tvaika pogu (Zīm. 10).
vERTIKālA TVAIKA IzpūTE
Papildu tvaika funkciju iespējams izmantot arī, turot gludekli vertikāli. Tas
palīdz izgludināt krokas no pakarinātiem apģērbiem, aizkariem u.c.
1
Turiet gludekli vertikāli un nospiediet un atlaidiet papildu tvaika
pogu (Zīm. 11).
Nekad nevērsiet tvaika plūsmu pret cilvēkiem.
PIlēŠANAS ApTURēŠANA (TIKAI ATSEVIŠķIEm mOdEļIEm)
Šī ierīce ir aprīkota ar pilienaptures funkciju: gludeklis automātiski atslēdz
tvaika padevi, ja noregulētā gludināšanas temperatūra ir pārāk zema,
tādējādi novēršot ūdens pilēšanu no gludināšanas virsmas. Kad tas notiks,
jūs varētu sadzirdēt klikšķi.
Latviešu
100
4239.000.7095.1.indd
100
04-12-2008
11:16:23
Образец
Мануал подходит для устройств