Philips GC 3593 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 101 из 192)

Языки: Русский
Страницы:192
Описание:Паровой утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 101 из 192
aUTOmāTISKA IzSlēGŠANāS fUNKcIjA (TIKAI ATSEVIŠķIEm
mOdEļIEm)
Automātiska izslēgšanas funkcija automātiski izslēdz gludekli, ja tas kādu
laiku nav kustināts.
Sarkanā temperatūras automātiskās izslēgšanas indikatora lampiņa
mirgo, norādot to, ka gludeklis ir atslēgts ar automātisku izslēgšanas
funkciju (Zīm. 6).
Lai gludeklis atkal uzkarstu:
1
Paceliet gludekli vai viegli to pakustiniet
Sarkanā automātiskās izslēgšanas lampiņa izdziest.
Ja gludināšanas virsmas temperatūra ir nokritusi zem uzstādītās
gludināšanas temperatūras, dzintarkrāsas temperatūras lampiņa
ieslēdzas.
±
Ja pēc gludekļa pakustināšanas iedegas dzintara krāsas temperatūras
lampiņa, pagaidiet, līdz tā nodziest, pirms sākat gludināšanu.
Piezīme: Ja pēc gludekļa pakustināšanas dzintara krāsas temperatūras
lampiņa neiedegas, gludināšanas virsmai joprojām ir vajadzīgā temperatūra
un gludeklis ir gatavs lietošanai.
tīRīŠANA UN ApKOpE
tīRīŠANA
1
Uzstādiet tvaika vadību 0 pozīcijā, izņemiet kontaktdakšu no sienas
kontaktligzdas un ļaujiet gludeklim atdzist.
±
Noslaukiet nolobījušās daļiņas no gludināšanas virsmas ar mitru
drānu un neabrazīvu (šķidru) tīrīšanas līdzekli.
Lai uzturētu gludināšanas virsmu gludu, nepieskarieties gludeklim ar
metāla priekšmetiem. Gludināšanas virsmas tīrīšanai nekad nelietojiet
skrāpjus, etiķi vai citas ķīmiskas vielas.
²
Noslaukiet gludekļa augšdaļu ar mitru drānu.
³
Regulāri skalojiet ūdens tvertni ar ūdeni. Pēc izskalošanas iztukšojiet
tvertni (Zīm. 12).
,
,
,
Latviešu
101
4239.000.7095.1.indd
101
04-12-2008
11:16:23
Образец
Мануал подходит для устройств