Philips GC 3593 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 102 из 192)

Языки: Русский
Страницы:192
Описание:Паровой утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 102 из 192
”DOUblE-acTIVE CAlc” SISTēmA (TIKAI ATSEVIŠķIEm
mOdEļIEm)
Divkārša Active Calc sistēma satur Anti-Calc tableti ūdens tvertnē kopā ar
Calc-Clean funkciju.
1
Anti-Calc tablete neļauj katlakmenim aizsprostot tvaika atveres.
Tablete ir pastāvīgi aktīva un nav jāmaina (Zīm. 13).
2
Calc-clean funkcija noņem katlakmens daļiņas no gludekļa.
“CAlc-ClEAN” fUNKcIjA
Izmantojiet Calc-Clean funkciju ik pēc divām nedēļām. Ja vietā, kur dzīvojat,
ūdens ir ļoti ciets (piemēram, ja gludināšanas laikā no gludekļa klātnes
atdalās plēksnes), lietojiet Calc-Clean funkciju biežāk.
1
Pārliecinieties, ka ierīce ir atvienota no elektrotīkla.
±
Pagrieziet tvaika vadību pozīcijā 0.
²
Piepildiet ūdens tvertni līdz maksimālā līmeņa iezīmei MAX.
Nelejiet ūdens tvertnē etiķi vai citus katlakmens noņemšanas līdzekļus.
³
Pagrieziet temperatūras regulatoru pret MAX iezīmi.
5
Iespraudiet elektrības kontaktdakšu iezemētā elektrotīkla sienas
kontaktligzdā.
6
Kad temperatūras lampiņa nodzisusi, atvienojiet gludekli no
elektrotīkla.
7
Turiet gludekli virs izlietnes, piespiediet un turiet piespiestu Calc-
Clean pogu un viegli pašūpojiet gludekli šurpu turpu (Zīm. 14).
No gludināšanas virsmas izdalīsies tvaiks un verdošs ūdens.
Netīrumi un nolobījušās daļiņas (ja tādas ir) tiks izskalotas ārā.
8
Atlaidiet Calc-Clean pogu, tiklīdz viss ūdens tvertnē ir izlietots.
9
Ja gludeklī vēl ir daudz netīrumu, atkārtojiet “Calc-Clean” procesu.
Pēc “CAlc-ClEAN” pROcESA
1
Iespraudiet kontaktdakšu atpakaļ sienas kontaktligzdā, un ļaujiet
gludeklim uzkarst, lai gludināšanas virsma izžūtu.
,
Latviešu
10±
4239.000.7095.1.indd
102
04-12-2008
11:16:23
Образец
Мануал подходит для устройств