Philips GC 3593 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 104 из 192)

Языки: Русский
Страницы:192
Описание:Паровой утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 104 из 192
Problēma
Iespējamais iemesls
Atrisinājums
Gludeklis ir
pievienots
elektrotīklam,
taču
gludināšanas
virsma ir
auksta.
Ir savienojuma
problēma.
Pārbaudiet elektrības vadu,
kontaktsdakšu un sienas
kontaktligzdu.
Temperatūras ciparripa
ir iestatīta uz MIN.
Pagrieziet temperatūras
regulatoru vajadzīgajā
stāvoklī
Gludeklis
neizdala
tvaiku.
Ūdens tvertnē nav
pietiekami daudz ūdens.
Piepildiet ūdens tvertni
(skatiet nodaļas
‘Sagatavošana lietošanai’
sadaļu ‘Ūdens tvertnes
piepildīšana’).
Tvaika kontrole ir
noregulēta pozīcijā 0.
Noregulējiet tvaika vadību
pozīcijās starp 1 un 4
(skatiet nodaļas ‘Ierīces
lietošana’ sadaļu
‘Gludināšanas ar tvaiku’).
Gludeklis nav pietiekami
sakarsis un/vai ir
aktivizēta pilēšanas
apturēšanas funkcija
(tikai atsevišķiem
modeļiem).
Uzstādiet gludināšanas
temperatūru, kas ir
piemērota gludināšanai ar
tvaiku (
2
līdz MAX).
Novietojiet gludekli vertikāli
un, pirms sākat gludināšanu,
pagaidiet līdz dzintarkrāsas
temperatūras lampiņa
nodziest.
Latviešu
10³
4239.000.7095.1.indd
104
04-12-2008
11:16:24
Образец
Мануал подходит для устройств