Philips GC 3593 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 105 из 192)

Языки: Русский
Страницы:192
Описание:Паровой утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 105 из 192
Problēma
Iespējamais iemesls
Atrisinājums
Ūdens pil uz
auduma
gludināšanas
laikā.
Temperatūras slēdzis
noregulēts uz
temperatūru, kas ir
pārāk zema, lai gludinātu
ar tvaiku.
Uzstādiet gludināšanas
temperatūru, kas ir
piemērota gludināšanai ar
tvaiku (temperatūras
uzstādījumi no
2
līdz
MAX). Novietojiet gludekli
vertikāli un, pirms sākat
gludināšanu, pagaidiet līdz
dzintarkrāsas temperatūras
lampiņa nodziest.
Jūs esat ievietojis
papildinājumu ūdens
tvertnē.
Izskalojiet ūdens tvertni un
nelejiet ūdens tvertnē
nekādas piedevas.
Jūs neesat rūpīgi
aizvēris uzpildes atveres
vāciņu.
Spiediet vāciņu, līdz izdzirdat
klikšķi.
Plēksnītes un
nolobijušās
daļinas izdalās
no
gludināšanas
virsmas
gludināšanas
laikā.
Ciets ūdens veido
plēksnes gludināšanas
virsmas iekšpusē.
Izmantojiet Calc-Clean
funkciju vienu vai vairākas
reizes (skatiet nodaļas
‘Tīrīšana un apkope’ sadaļu
‘Calc-Clean funkcija’).
Temperatūras
lampiņa mirgo
sarkanā krāsā
(tikai
atsevišķiem
modeļiem).
Automātiska izslēgšanās
funkcija ir izslēgusi
gludekli (skatiet nodaļu
‘Funkcijas’).
Viegli pakustiniet gludekli, lai
deaktivizētu automātisku
izslēgšanās funkciju. Sarkanā
temperatūras automātiskās
izslēgšanās indikatora
gaismiņa izdziest.
Latviešu
105
4239.000.7095.1.indd
105
04-12-2008
11:16:24
Образец
Мануал подходит для устройств