Philips GC 3593 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 106 из 192)

Языки: Русский
Страницы:192
Описание:Паровой утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 106 из 192
Problēma
Iespējamais iemesls
Atrisinājums
No
gludināšanas
virsmas pil
ūdens pēc
tam, kad
gludeklis ir
atdzisis vai
novietots
glabāšanā
(tikai
atsevišķiem
modeļiem)
Gludeklis ticis novietots
horizontālā stāvoklī,
kamēr tvertnē vēl palicis
ūdens.
Pēc lietošanas vienmēr
noregulējiet tvaika padeves
slēdzi 0 stāvoklī un
iztukšojiet ūdens tvertni.
Novietojiet gludekli vertikāli.
Gludeklis
nerada
papildu tvaiku.
Papildu tvaika funkcija ir
izmantota pārāk bieži
ļoti īsā laikposmā.
Turpiniet gludināšanu
horizontālā stāvoklī , un
pagaidiet pirms tvaika
strūklas lietošanas atkārtoti.
Gludeklis nav pietiekami
sakarsis.
Uzstādiet gludināšanas
temperatūru, kādā papildu
tvaika funkcija var tikt
izmantota (temperatūras
uzstādījumi no
2
līdz
MAX). Novietojiet gludekli
vertikāli un, pirms
gludināšanas sākšanas,
nogaidiet, kamēr
dzintarkrāsas temperatūras
lampiņa izslēdzas.
Latviešu
106
4239.000.7095.1.indd
106
04-12-2008
11:16:24
Образец
Мануал подходит для устройств