Philips GC 3593 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 108 из 192)

Языки: Русский
Страницы:192
Описание:Паровой утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 108 из 192
Regularnie sprawdzaj, czy przewód sieciowy nie jest uszkodzony.
Stopa żelazka może być bardzo rozgrzana i dotknięcie jej może
spowodować poparzenia.
Po zakończeniu prasowania ustaw regulator pary w położeniu „0”,
ustaw żelazko w pozycji pionowej i wyjmij wtyczkę przewodu
sieciowego z gniazdka w przypadku: czyszczenia urządzenia,
napełniania lub opróżniania zbiorniczka wody, odstawienia żelazka
nawet na krótką chwilę.
Zawsze korzystaj z żelazka na stabilnej, równej i poziomej
powierzchni.
Nie wlewaj do zbiorniczka wody perfum, octu, krochmalu, środków
do usuwania kamienia, ułatwiających prasowanie ani żadnych innych
środków chemicznych.
Urządzenie to jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego.
POlA ElEKTROmAGNETYczNE (eMF)
Niniejsze urządzenie firmy Philips spełnia wszystkie normy dotyczące pól
elektromagnetycznych. W przypadku prawidłowej obsługi zgodnie z
zaleceniami zawartymi w instrukcji urządzenie jest bezpieczne w
użytkowaniu, co potwierdzają badania naukowe dostępne na dzień
dzisiejszy.
opIS OGólNY (RYS. 1)
A
Dysza spryskiwacza
B
Otwór wlewowy wody z nasadką
C
Przycisk silnego uderzenia pary (
9
)
D
Przycisk spryskiwacza (
8
)
E
Regulator pary
F
Pomarańczowy wskaźnik temperatury (tylko wybrane modele: z
czerwonym wskaźnikiem automatycznego wyłączania)
G
Przycisk funkcji Calc-Clean
H
Pokrętło regulatora temperatury
I
Przewód sieciowy
J
Część do odstawiania urządzenia w pozycji pionowej
K
Wkład antywapienny (tylko wybrane modele)
L
Zbiornik wody
-
-
-
-
-
-
PoLski
108
4239.000.7095.1.indd
108
04-12-2008
11:16:25
Образец
Мануал подходит для устройств