Philips GC 3593 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 109 из 192)

Языки: Русский
Страницы:192
Описание:Паровой утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 109 из 192
Niepokazane na rysunku: Miarka
PRzEd pIERwSzYm UżYcIEm
1
Usuń wszystkie nalepki, folię ochronną i plastikowe elementy ze
stopy żelazka (rys. 2).
PRzYGOTOwANIE dO UżYcIA
nApEłNIANIE zbIORNIczKA NA wOdę.
Nie wlewaj do zbiorniczka wody perfum, octu, krochmalu, środków do
usuwania kamienia, ułatwiających prasowanie ani żadnych innych
środków chemicznych.
1
Upewnij się, że urządzenie jest odłączone od sieci elektrycznej.
±
Ustaw regulator pary w położeniu „0” (brak pary) (rys. 3).
²
Zdejmij nasadkę z otworu wlewowego wody.
³
Przechyl żelazko do tyłu i za pomocą miarki napełnij zbiorniczek
bieżącą wodą do maksymalnego poziomu. (rys. 4)
Nie nalewaj wody powyżej oznaczenia „MAX”.
5
Załóż nasadkę na otwór wlewowy wody (usłyszysz „kliknięcie”).
uSTAwIANIE TEmpERATURY
1
Postaw żelazko na piętce.
±
Ustaw żądaną temperaturę prasowania, obracając pokrętło
regulatora temperatury w odpowiednie położenie (rys. 5).
Sprawdź zaznaczoną na metce wymaganą temperaturę prasowania.
1
Tkaniny sztuczne (np. akryl, nylon, poliamid, poliester)
1
Jedwab
2
Wełna
3
Bawełna i len
Jeśli nie znasz rodzaju tkaniny, z którego wykonany jest prasowany
produkt, właściwą temperaturę prasowania należy ustalić przez
-
-
-
-
PoLski
109
4239.000.7095.1.indd
109
04-12-2008
11:16:25
Образец
Мануал подходит для устройств