Philips GC 3593 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 110 из 192)

Языки: Русский
Страницы:192
Описание:Паровой утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 110 из 192
wyprasowanie takiej jego części, która będzie niewidoczna podczas
noszenia czy używania.
Jedwab, wełna i tkaniny syntetyczne: Aby nie dopuścić do powstawania
błyszczących plam, prasuj tkaniny na lewej stronie. Aby uniknąć zacieków,
nie używaj funkcji spryskiwacza.
Zacznij od prasowania produktów, wymagających najniższej temperatury
prasowania, np. wykonanych z tkanin sztucznych.
²
Podłącz wtyczkę przewodu sieciowego do uziemionego gniazdka
elektrycznego.
Zaświeci się pomarańczowy wskaźnik temperatury (rys. 6).
³
Gdy wskaźnik temperatury zgaśnie, odczekaj chwilę przed
rozpoczęciem prasowania.
Podczas prasowania wskaźnik temperatury będzie zapalał się od czasu do
czasu.
ZASAdY UżYwANIA
Uwaga: Podczas pierwszego użycia z żelazka może wydostawać się dym.
Zjawisko to ustanie po krótkiej chwili.
PRASOwANIE pAROwE
1
Sprawdź, czy w zbiorniczku jest wystarczająca ilość wody.
±
Ustaw zalecaną temperaturę prasowania (patrz rozdział
„Przygotowanie do użycia”, część „Ustawianie temperatury”).
²
Wybierz odpowiednie ustawienie pary. Sprawdź, czy ustawienie
pary jest odpowiednie dla wybranej temperatury
prasowania: (rys. 7)
1–2 dla umiarkowanej ilości pary (ustawienia temperatury od
2
do
3
)
3–4 dla maksymalnej ilości pary (ustawienia temperatury od
3
do
„MAX”)
Uwaga: Z chwilą osiągnięcia zadanej temperatury żelazko zacznie
wytwarzać parę.
,
-
-
PoLski
110
4239.000.7095.1.indd
110
04-12-2008
11:16:25
Образец
Мануал подходит для устройств