Philips GC 3593 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 111 из 192)

Языки: Русский
Страницы:192
Описание:Паровой утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 111 из 192
Uwaga: Jeśli ustawiona temperatura prasowania jest zbyt niska (od „MIN” do
2
), ze stopy żelazka może kapać woda (patrz rozdział „Funkcje”, część
„Blokada kapania”).
PRASOwANIE bEz pARY
1
Ustaw regulator pary w położeniu „0” (brak pary) (rys. 3).
±
Ustaw zalecaną temperaturę prasowania (patrz rozdział
„Przygotowanie do użycia”, część „Ustawianie temperatury”).
FUNKcjE
FUNKcjA SpRYSKIwAczA
Aby zwilżyć prasowaną tkaninę, skorzystaj z funkcji spryskiwacza, która
pozwala rozprasować oporne zagniecenia.
1
Sprawdź, czy w zbiorniczku jest wystarczająca ilość wody.
±
Aby zwilżyć prasowaną tkaninę, kilkakrotnie wciśnij przycisk
spryskiwacza (rys. 8).
Silne uderzenie pary
Silne uderzenie pary pozwala usunąć najbardziej uporczywe zagniecenia.
Funkcji silnego uderzenia pary można używać wyłącznie przy ustawieniach
temperatury od
2
do „MAX”.
1
Wciśnij i zwolnij przycisk silnego uderzenia pary (rys. 9).
sKONcENTROwANE UdERzENIE pARY zE SpEcjAlNEj KOńcówKI
sTEAm tIp (TYlKO wYbRANE mOdElE)
Skoncentrowane uderzenie pary wydobywające się z podłużnych
otworów w końcówce Steam Tip zwiększa ilość pary trafiającej do każdej
części prasowanej tkaniny. Funkcji skoncentrowanego uderzenia pary
można używać wyłącznie przy ustawieniach temperatury od
2
do
„MAX”.
1
Wciśnij i zwolnij przycisk silnego uderzenia pary (rys. 10).
PoLski
111
4239.000.7095.1.indd
111
04-12-2008
11:16:26
Образец
Мануал подходит для устройств