Philips GC 3593 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 112 из 192)

Языки: Русский
Страницы:192
Описание:Паровой утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 112 из 192
PIONOwE, SIlNE UdERzENIE pARY
Funkcji silnego uderzenia pary można używać również wtedy, gdy żelazko
znajduje się w pozycji pionowej. Jest ona użyteczna w przypadku usuwania
zagnieceń na wiszących ubraniach, zasłonach itd.
1
Trzymając żelazko w pozycji pionowej, naciśnij i zwolnij przycisk
silnego uderzenia pary (rys. 11).
Nie wolno kierować strumienia pary na ludzi.
BlOKAdA KApANIA (TYlKO wYbRANE mOdElE)
To żelazko wyposażone jest w funkcję blokady kapania: żelazko
automatycznie przestaje wytwarzać parę, gdy temperatura jest zbyt niska,
co zapobiega kapaniu wody ze stopy. Włączenie blokady jest
sygnalizowane dźwiękiem.
aUTOmATYczNE wYłączANIE (TYlKO wYbRANE mOdElE)
Funkcja automatycznego wyłączania powoduje automatyczne wyłączenie
żelazka, gdy nie jest ono używane przez dłuższy czas.
W przypadku automatycznego wyłączenia żelazka wskaźnik
temperatury auto-off zaczyna migać na czerwono (rys. 6).
Aby żelazko rozgrzało się ponownie:
1
Chwyć żelazko lub porusz nim delikatnie
Czerwony wskaźnik auto-off zgaśnie.
Jeśli temperatura stopy żelazka spadnie poniżej ustawionej
temperatury prasowania, wówczas zapali się pomarańczowy
wskaźnik temperatury.
±
Jeśli po poruszeniu żelazkiem zaświeci się pomarańczowy wskaźnik
temperatury, zaczekaj aż zgaśnie i dopiero wtedy zacznij prasować.
Uwaga: Jeśli po poruszeniu żelazkiem pomarańczowy wskaźnik temperatury
nie zaświeci się, oznacza to, że temperatura stopy żelazka jest odpowiednia i
żelazko jest gotowe do prasowania.
,
,
,
PoLski
11±
4239.000.7095.1.indd
112
04-12-2008
11:16:26
Образец
Мануал подходит для устройств