Philips GC 3593 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 113 из 192)

Языки: Русский
Страницы:192
Описание:Паровой утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 113 из 192
CzYSzczENIE I KONSERwAcjA
Czyszczenie
1
Ustaw regulator pary w położeniu 0, wyjmij wtyczkę z gniazdka
elektrycznego i poczekaj, aż żelazko ostygnie.
±
Zetrzyj ze stopy żelazka płytki kamienia i inne osady za pomocą
wilgotnej szmatki i (płynnego) środka czyszczącego
niezawierającego środków ściernych.
Aby powierzchnia stopy pozostała niezarysowana, żelazka nie należy
stawiać w pobliżu żadnych metalowych przedmiotów. Do czyszczenia
stopy nie wolno używać druciaków, octu ani innych środków
chemicznych.
²
Przetrzyj górną część żelazka wilgotną szmatką.
³
Regularnie płucz zbiorniczek wodą i opróżniaj go po
przepłukaniu (rys. 12).
POdwójNY AKTYwNY SYSTEm ANTYwApIENNY (TYlKO wYbRANE
mOdElE)
Podwójny aktywny system antywapienny składa się z wkładu
antywapiennego wewnątrz zbiorniczka wody i funkcji Calc-Clean.
1
Wkład antywapienny zapobiega zatykaniu przez kamień otworów
wylotu pary. Wkład jest ciągle aktywny i nie trzeba go
wymieniać (rys. 13).
2
Funkcja Calc-Clean usuwa cząsteczki kamienia wapiennego z żelazka.
FUNKcjA CAlc-ClEAN
Korzystaj z tej funkcji raz na dwa tygodnie. Jeśli woda w Twojej okolicy jest
bardzo twarda (tzn. gdy podczas prasowania ze stopy żelazka spadają
płytki kamienia), z funkcji należy korzystać częściej.
1
Upewnij się, że urządzenie jest odłączone od sieci elektrycznej.
±
Ustaw regulator pary w położeniu „0”.
²
Napełnij zbiorniczek wodą do wskaźnika „MAX”.
PoLski
11²
4239.000.7095.1.indd
113
04-12-2008
11:16:26
Образец
Мануал подходит для устройств