Philips GC 3593 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 114 из 192)

Языки: Русский
Страницы:192
Описание:Паровой утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 114 из 192
Nie wlewaj do zbiorniczka wody octu ani innych środków do usuwania
kamienia.
³
Ustaw pokrętło regulatora temperatury w położeniu „MAX”.
5
Podłącz wtyczkę przewodu sieciowego do uziemionego gniazdka
elektrycznego.
6
Gdy zgaśnie wskaźnik temperatury, wyjmij wtyczkę z gniazdka
elektrycznego.
7
Trzymając żelazko nad zlewem, wciśnij i przytrzymaj przycisk Calc-
Clean, po czym delikatnie potrząśnij żelazkiem (rys. 14).
Ze stopy żelazka zacznie wydostawać się para i gorąca woda.
Wypłukane zostaną zanieczyszczenia i płytki kamienia.
8
Po opróżnieniu zbiorniczka wody zwolnij przycisk Calc-Clean.
9
Czynność należy powtórzyć, jeśli w żelazku nadal znajduje się dużo
zanieczyszczeń.
PO czYSzczENIU pRzY UżYcIU fUNKcjI CAlc-ClEAN
1
Włóż wtyczkę urządzenia z powrotem do gniazdka elektrycznego i
poczekaj, aż żelazko rozgrzeje się, a jego stopa wyschnie.
±
Gdy zgaśnie wskaźnik temperatury, wyjmij wtyczkę z gniazdka
elektrycznego.
²
Aby usunąć zacieki wodne, jakie mogły powstać na stopie żelazka,
delikatnie przeciągnij żelazko po kawałku niepotrzebnej tkaniny.
³
Przed odstawieniem żelazka odczekaj, aż zupełnie ostygnie.
PRzEchOwYwANIE
1
Ustaw regulator pary w położeniu 0, wyjmij wtyczkę z gniazdka
elektrycznego i poczekaj, aż żelazko ostygnie.
±
Nawiń przewód sieciowy na żelazko (rys. 15).
²
Przechowuj żelazko ustawione na piętce w suchym i bezpiecznym
miejscu.
,
PoLski
11³
4239.000.7095.1.indd
114
04-12-2008
11:16:26
Образец
Мануал подходит для устройств