Philips GC 3593 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 116 из 192)

Языки: Русский
Страницы:192
Описание:Паровой утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 116 из 192
Problem
Prawdopodobna
przyczyna
Rozwiązanie
Żelazko w ogóle
nie wytwarza
pary.
W zbiorniczku
wody nie ma
wystarczającej ilości
wody.
Napełnij zbiorniczek wodą
(patrz rozdział
„Przygotowanie do użycia”,
część „Napełnianie
zbiorniczka wody”).
Regulator pary jest
ustawiony w
położeniu „0”.
Ustaw regulator pary na
wartość od „1” do „4” (patrz
rozdział „Zasady używania”,
część „Prasowanie parowe”).
Żelazko nie jest
wystarczająco
rozgrzane i/lub
została
uruchomiona
blokada kapania
(tylko wybrane
modele).
Ustaw temperaturę
prasowania odpowiednią do
prasowania parowego (od
2
do „MAX”). Ustaw
żelazko w pozycji pionowej i
przed rozpoczęciem
prasowania odczekaj, aż
zgaśnie pomarańczowy
wskaźnik temperatury.
Podczas
prasowania na
tkaninę skapują
kropelki wody.
Być może pokrętło
regulatora
temperatury
ustawiono na
temperaturę, która
jest zbyt niska do
prasowania
parowego.
Ustaw temperaturę
prasowania odpowiednią do
prasowania parowego
(ustawienia temperatury od
2
do MAX). Ustaw żelazko
w pozycji pionowej i odczekaj,
aż zgaśnie pomarańczowy
wskaźnik temperatury.
Do zbiorniczka
została wlana woda
z dodatkiem
chemicznym.
Wypłucz zbiorniczek wody i
nie wlewaj do niego wody z
dodatkami chemicznymi.
PoLski
116
4239.000.7095.1.indd
116
04-12-2008
11:16:27
Образец
Мануал подходит для устройств