Philips GC 3593 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 118 из 192)

Языки: Русский
Страницы:192
Описание:Паровой утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 118 из 192
Problem
Prawdopodobna
przyczyna
Rozwiązanie
Żelazko nie jest
wystarczająco
ciepłe.
Ustaw temperaturę
prasowania, przy której
można używać funkcji silnego
uderzenia pary (ustawienia
temperatury od
2
do
„MAX”). Ustaw żelazko w
pozycji pionowej i przed
skorzystaniem z funkcji silnego
uderzenia pary odczekaj, aż
zgaśnie pomarańczowy
wskaźnik temperatury.
PoLski
118
4239.000.7095.1.indd
118
04-12-2008
11:16:27
Образец
Мануал подходит для устройств