Philips GC 3593 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 119 из 192)

Языки: Русский
Страницы:192
Описание:Паровой утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 119 из 192
119
Introducere
Felicitări pentru achiziţie şi bun venit la Philips! Pentru a beneficia pe
deplin de asistenţa oferită de Philips, înregistraţi-vă produsul la www.
philips.com/welcome.
Important
Citiţi cu atenţie acest manual de utilizare şi păstraţi-l pentru consultare
ulterioară.
Pericol
Nu introduceţi niciodată fierul de călcat în apă.
aVERTISmENT
Înainte de a conecta aparatul, verificaţi dacă tensiunea indicată pe
aparat corespunde tensiunii de alimentare locale.
Nu folosiţi aparatul dacă ştecherul, cablul electric sau aparatul prezintă
deteriorări vizibile, dacă aţi scăpat aparatul pe jos sau dacă acesta
prezintă scurgeri.
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie
înlocuit întotdeauna de Philips, de un centru de service autorizat de
Philips sau de personal calificat în domeniu, pentru a evita orice
accident.
Aparatul nu trebuie lăsat nesupravegheat în timp ce este conectat la
priză.
Acest aparat nu trebuie utilizat de către persoane (inclusiv copii) care
au capacităţi fizice, mentale sau senzoriale reduse sau sunt lipsite de
experienţă şi cunoştinţe, cu excepţia cazului în care sunt
supravegheaţi sau instruiţi cu privire la utilizarea aparatului de către o
persoană responsabilă pentru siguranţa lor.
Copiii trebuie supravegheaţi pentru a nu se juca cu aparatul.
Nu atingeţi cablul electric de talpa fierului când aceasta este încinsă.
PREcAUţIE
Conectaţi aparatul numai la o priză de perete cu împământare.
Verificaţi cablul regulat, pentru a vă asigura că nu este deteriorat.
Talpa fierului de călcat se încinge foarte tare şi poate cauza arsuri la
atingere.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
roMână
4239.000.7095.1.indd
119
04-12-2008
11:16:28
Образец
Мануал подходит для устройств