Philips GC 3593 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 121 из 192)

Языки: Русский
Страницы:192
Описание:Паровой утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 121 из 192
PREGĂTIREA pENTRU UTIlIzARE
umplEREA REzERVORUlUI dE ApĂ
Nu turnaţi parfum, oţet, amidon, agenţi de detartrare, aditivi de călcare
sau alte substanţe chimice în rezervorul de apă.
1
Asiguraţi-vă că aparatul nu este conectat la priză.
±
Setaţi butonul pentru abur pe poziţia 0 ( = fără abur) (fig. 3).
²
Deschideţi capacul orificiului de umplere a rezervorului.
³
Înclinaţi fierul de călcat spre spate şi utilizaţi paharul pentru a
umple rezervorul cu apă de la robinet până la nivelul maxim. (fig. 4)
Nu umpleţi rezervorul peste gradaţia MAX.
5
Închideţi capacul (clic).
Reglarea temperaturii
1
Puneţi fierul în poziţie verticală.
±
Pentru a seta temperatura de călcare adecvată, reglaţi selectorul de
temperatură pe poziţia potrivită (fig. 5).
Verificaţi eticheta articolului călcat pentru a selecta temperatura de
călcare adecvată:
1
pentru materiale sintetice (de ex. fibre acrilice, nailon, poliamidă,
poliester)
1
pentru mătase
2
pentru lână
3
pentru bumbac şi in
Dacă nu cunoaşteţi tipul sau tipurile de material din care este
confecţionat articolul, încercaţi să călcaţi o porţiune de material care nu
se vede când purtaţi articolul vestimentar respectiv, pentru a determina
temperatura corectă de călcare.
Ţesături sintetice, de mătase şi de lână: călcaţi ţesătura pe dos pentru a nu
lăsa pete strălucitoare. Pentru a nu produce pete, evitaţi folosirea funcţiei
de pulverizare.
Începeţi să călcaţi materialele care necesită temperatura cea mai coborâtă,
cum sunt cele din fibre sintetice.
-
-
-
-
roMână
1±1
4239.000.7095.1.indd
121
04-12-2008
11:16:28
Образец
Мануал подходит для устройств