Philips GC 3593 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 122 из 192)

Языки: Русский
Страницы:192
Описание:Паровой утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 122 из 192
²
Introduceţi ştecherul în priza de perete cu împământare.
Se va aprinde ledul pentru temperatură portocaliu (fig. 6).
³
După ce ledul pentru temperatură se stinge, aşteptaţi puţin înainte
de a începe să călcaţi.
Indicatorul portocaliu pentru temperatură se aprinde periodic în timpul
călcatului.
uTIlIzAREA ApARATUlUI
Notă: Din fierul de călcat poate ieşi fum când este folosit pentru prima dată.
Acest lucru încetează după puţin timp.
CĂlcAREA cU AbUR
1
Asiguraţi-vă că este suficientă apă în rezervor.
±
Selectaţi temperatura de călcare recomandată (consultaţi capitolul
‘Pregătirea pentru utilizare’, secţiunea ‘Reglarea temperaturii’).
²
Setaţi reglajul corespunzător pentru abur.Aveţi grijă ca acesta să se
potrivească cu temperatura de călcare setată: (fig. 7)
1 - 2 pentru jet de abur moderat (reglaje de temperatură de la
2
până la
3
)
3 - 4 pentru jet de abur maxim (reglajele de temperatură de la
3
până la MAX)
Notă: Fierul începe să producă abur de îndată ce ajunge la
temperatura setată.
Notă: Dacă temperatura selectată pentru călcare este prea scăzută (între
MIN şi
2
), este posibil ca apa să picure prin talpă (a se vedea capitolul
“Caracteristici”, secţiunea “Anti-picurare”).
CĂlcAREA fĂRĂ AbUR
1
Setaţi butonul pentru abur pe poziţia 0 ( = fără abur) (fig. 3).
±
Selectaţi temperatura de călcare recomandată (consultaţi capitolul
‘Pregătirea pentru utilizare’, secţiunea ‘Reglarea temperaturii’).
,
-
-
roMână
1±±
4239.000.7095.1.indd
122
04-12-2008
11:16:28
Образец
Мануал подходит для устройств