Philips GC 3593 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 124 из 192)

Языки: Русский
Страницы:192
Описание:Паровой утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 124 из 192
DISpOzITIV ANTI-pIcURARE (dOAR ANUmITE mOdElE)
Acest fier de călcat este dotat cu o funcţie anti-picurare: fierul de călcat
opreşte automat producerea aburului la temperaturi scăzute, pentru a
preveni scurgerea apei prin talpă. Când se întâmplă acest lucru, veţi auzi
un semnal sonor.
FUNcţIE dE OpRIRE AUTOmATĂ (dOAR ANUmITE mOdElE)
Funcţia de oprire automată opreşte automat fierul dacă acesta nu a fost
mişcat o anumită perioadă de timp.
Ledul AUTO/OFF roşu al martorului de temperatură clipeşte
pentru a indica oprirea fierului prin funcţia de oprire
automată (fig. 6).
Pentru a permite încălzirea fierului din nou:
1
Ridicaţi sau deplasaţi uşor fierul
Ledul AUTO/OFF roşu se stinge.
Dacă temperatura tălpii scade sub temperatura setată pentru
călcare, ledul portocaliu pentru temperatură se aprinde.
±
Dacă ledul de temperatură portocaliu se aprinde după ce deplasaţi
fierul, aşteptaţi ca acesta să se stingă înainte de a începe să călcaţi.
Notă: Dacă ledul de temperatură portocaliu nu se aprinde după ce mişcaţi
fierul, talpa încă mai are temperatura corespunzătoare, iar fierul este
pregătit pentru utilizare.
CURĂţARE şI îNTREţINERE
CURĂţAREA
1
Setaţi butonul de reglare a aburului în poziţia 0, scoateţi ştecherul
din priză şi lăsaţi fierul de călcat să se răcească.
±
Ştergeţi impurităţile şi alte depuneri de pe talpă cu o cârpă umedă
şi cu un detergent (lichid) non-abraziv.
Pentru a menţine talpa netedă, evitaţi contactul brutal cu obiecte
metalice. Nu utilizaţi niciodată burete de sârmă, oţet sau alte substanţe
chimice pentru a curăţa talpa.
,
,
,
roMână
1±³
4239.000.7095.1.indd
124
04-12-2008
11:16:29
Образец
Мануал подходит для устройств