Philips GC 3593 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 125 из 192)

Языки: Русский
Страницы:192
Описание:Паровой утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 125 из 192
²
Curăţaţi partea superioară a aparatului cu o cârpă umedă.
³
Clătiţi regulat rezervorul cu apă. Goliţi rezervorul de apă după
clătire (fig. 12).
sISTEm ANTIcAlcAR dUblU AcTIV (NUmAI ANUmITE TIpURI)
Sistemul anticalcar cu acţiune dublă este format dintr-o tabletă
anticalcar aflată în rezervorul de apă în combinaţie cu funcţia de
detartrare.
1
Tableta anticalcar previne înfundarea orificiilor cu depuneri de calcar.
Tableta acţionează permanent şi nu trebuie înlocuită (fig. 13).
2
Funcţia de detartrare îndepărtează particulele de calcar din fierul de
călcat.
FUNcţIA dE dETARTRARE
Folosiţi funcţia de detartrare o dată la două săptămâni. Dacă apa din zona
dvs. este foarte dură (caz în care ies mici particule de calcar prin talpa
fierului în timpul călcatului), folosiţi funcţia de detartrare mai des.
1
Asiguraţi-vă că aparatul nu este conectat la priză.
±
Setaţi comutatorul pentru abur pe poziţia 0.
²
Umpleţi rezervorul până la nivelul maxim.
Nu turnaţi oţet sau alţi agenţi pentru îndepărtarea calcarului în
rezervorul de apă.
³
Poziţionaţi termostatul pe poziţia MAX.
5
Introduceţi ştecherul în priza de perete cu împământare.
6
Scoateţi ştecherul din priză când ledul de temperatură se stinge.
7
Ţineţi fierul deasupra chiuvetei, ţineţi apăsat butonul de detartrare
şi scuturaţi uşor fierul (fig. 14).
Aburul şi apa fiartă ies din talpa aparatului. Impurităţile (dacă există)
vor fi eliminate.
8
Eliberaţi butonul de detartrare după ce s-a scurs toată apa din
rezervor.
,
roMână
1±5
4239.000.7095.1.indd
125
04-12-2008
11:16:29
Образец
Мануал подходит для устройств