Philips GC 3593 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 126 из 192)

Языки: Русский
Страницы:192
Описание:Паровой утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 126 из 192
9
Repetaţi procedura de detartrare dacă mai sunt multe impurităţi în
aparatul de călcat.
DUpĂ pROcEdURA dE dETARTRARE
1
Conectaţi din nou fierul de călcat la priză şi lăsaţi-l să se încălzească
pentru a se usca talpa.
±
Scoateţi ştecherul din priză când ledul de temperatură se stinge.
²
Mişcaţi uşor fierul peste o bucată de material uzat pentru a
îndepărta petele de apă care ar fi putut să se formeze pe talpă.
³
Lăsaţi fierul de călcat să se răcească înainte de a-l depozita.
Depozitarea
1
Setaţi butonul de reglare a aburului în poziţia 0, scoateţi ştecherul
din priză şi lăsaţi fierul de călcat să se răcească.
±
Înfăşuraţi cablul în jurul suportului special (fig. 15).
²
Depozitaţi întotdeauna fierul sprijinit în poziţie verticală într-un loc
sigur şi uscat.
PROTEcţIA mEdIUlUI
Nu aruncaţi aparatul împreună cu gunoiul menajer la sfârşitul duratei
de funcţionare, ci predaţi-l la un punct de colectare autorizat pentru
reciclare. În acest fel, ajutaţi la protejarea mediului
înconjurător (fig. 16).
gARANţIE şI SERVIcE
Pentru informaţii suplimentare sau în cazul altor probleme, vă rugăm să
vizitaţi site-ul Philips la
www.philips.com
sau să contactaţi Departamentul
Clienţi din ţara dvs. (găsiţi numărul de telefon în garanţia internaţională).
Dacă în ţara dvs. nu există un astfel de departament, deplasaţi-vă la
furnizorul dvs. Philips local.
-
roMână
1±6
4239.000.7095.1.indd
126
04-12-2008
11:16:30
Образец
Мануал подходит для устройств