Philips GC 3593 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 127 из 192)

Языки: Русский
Страницы:192
Описание:Паровой утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 127 из 192
Depanare
Acest capitol descrie cele mai frecvente problemele care pot apărea în
utilizarea aparatului. Dacă nu reuşiţi să rezolvaţi problema folosind
informaţiile de mai jos, contactaţi centrul de asistenţă pentru clienţi din
ţara dvs.
Problemă
Cauză posibilă
Soluţie
Fierul este
conectat la
priză, dar
talpa
rămâne
rece.
Există o problemă
de conectare.
Verificaţi cablul electric, ştecherul şi
priza de perete.
Selectorul de
temperatură este
setat la poziţia
MIN.
Reglaţi termostatul pe poziţia
corectă
Aparatul nu
produce
abur.
Nu este suficientă
apă în rezervor.
Umpleţi rezervorul cu apă
(consultaţi secţiunea ‘Pregătirea
pentru utilizare’, secţiunea
‘Umplerea rezervorului de apă’).
Butonul pentru
abur este setat pe
poziţia 0.
Setaţi butonul pentru abur pe o
poziţie între 1 şi 4 (consultaţi
capitolul ‘Utilizarea aparatului’,
secţiunea ‘Călcarea cu abur’).
Fierul nu este
suficient de încins
şi/sau funcţia anti-
picurare a fost
activată (doar
anumite modele).
Reglaţi termostatul la o
temperatură corespunzătoare
călcatului cu abur (de la
2
până
la MAX). Puneţi fierul vertical şi
aşteptaţi până ce ledul pentru
temperatură portocaliu se stinge,
înainte de a începe călcarea.
roMână
1±7
4239.000.7095.1.indd
127
04-12-2008
11:16:30
Образец
Мануал подходит для устройств