Philips GC 3593 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 128 из 192)

Языки: Русский
Страницы:192
Описание:Паровой утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 128 из 192
Problemă
Cauză posibilă
Soluţie
Picură apă
pe material
în timpul
călcării.
Termostatul a fost
reglat la o
temperatură prea
scăzută pentru
călcarea cu abur.
Reglaţi termostatul la o
temperatură corespunzătoare
călcatului cu abur (setări
temperatură de la
2
până la
MAX). Puneţi fierul vertical şi
aşteptaţi până ce ledul pentru
temperatură portocaliu se stinge.
Aţi pus un aditiv în
rezervorul de apă.
Clătiţi rezervorul de apă şi nu
introduceţi aditivi.
Nu aţi închis
bine capacul
orificiului de
umplere.
Apăsaţi capacul până când auziţi un
clic.
În timpul
călcării, din
talpă ies
bucăţi de
calcar şi
impurităţii.
Apa dură formează
depuneri de calcar
în interiorul tălpii.
Folosiţi funcţia de detartrare de
câteva ori (consultaţi capitolul
‘Curăţarea şi întreţinerea’, secţiunea
‘Funcţia de detartrare’).
Ledul de
temperatură
clipeşte roşu
(doar
anumite
modele).
Funcţia de oprire
automată a oprit
automat fierul de
călcat (consultaţi
capitolul
‘Caracteristici’).
Mişcaţi uşor aparatul pentru a
dezactiva funcţia de oprire
automată. Ledul de temperatură
AUTO/OFF roşu se stinge.
roMână
1±8
4239.000.7095.1.indd
128
04-12-2008
11:16:30
Образец
Мануал подходит для устройств