Philips GC 3593 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 145 из 192)

Языки: Русский
Страницы:192
Описание:Паровой утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 145 из 192
PREd pRVým pOUžITím
1
Zo žehliacej plochy odstráňte všetky nálepky a ochrannú fóliu alebo
plast (Obr. ±).
PRípRAVA NA pOUžITIE
PlNENIE záSObNíKA NA VOdU
Do zásobníka na vodu nepridávajte parfum, ocot, škrob, prostriedky na
odstránenie vodného kameňa, prostriedky na uľahčenie žehlenia ani
žiadne iné chemikálie.
1
Uistite sa, že zariadenie je odpojené zo siete.
±
Ovládanie naparovania nastavte do polohy 0 (= bez pary) (Obr. 3).
²
Otvorte veko plniaceho otvoru.
³
Žehličku nakloňte dozadu a použite nádobku na plnenie zásobníka
na vodu, aby ste ho naplnili po značku maximálnej hladiny. (Obr. 4)
Zásobník vody naplňte najviac po úroveň MAX.
5
Zatvorte veko plniaceho otvoru (“kliknutie”).
nASTAVENIE TEplOTY
1
Žehličku postavte do vzpriamenej polohy.
±
Otočením regulátora do príslušnej polohy nastavte požadovanú
teplotu pri žehlení (Obr. 5).
Skontrolujte teplotu žehlenia, uvedenú na štítku odevu:
1
pre syntetické tkaniny (napr. akryl, nylón, polyamid, polyester)
1
pre hodváb
2
pre vlnu
3
pre bavlnu a ľan
Ak neviete, z akého materiálu alebo materiálov je výrobok zhotovený,
správnu teplotu žehlenia určíte tak, že ožehlíte niektorú časť výrobku,
ktorú pri nosení alebo používaní nebude vidieť.
-
-
-
-
sLovensky
1³5
4239.000.7095.1.indd
145
04-12-2008
11:16:34
Образец
Мануал подходит для устройств