Philips GC 3593 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 149 из 192)

Языки: Русский
Страницы:192
Описание:Паровой утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 149 из 192
Aby zostala žehliaca plocha hladká, nesmie sa dostať do styku s tvrdými
kovovými predmetmi. Na čistenie žehliacej platne nikdy nepoužívajte
drôtenky, ocot ani iné chemikálie.
²
Vrchnú časť zariadenia utrite vlhkou tkaninou.
³
Zásobník na vodu pravidelne vyplachujte čistou vodou. Po
vypláchnutí nádobu úplne vyprázdnite (Obr. 12).
sYSTém DOUblE-acTIVE CAlc NA OdSTRAňOVANIE VOdNéhO
KAmEňA (lEN URčITé mOdElY)
Systém ochrany proti vodnému kameňu Double-Active Calc predstavuje
kombináciu tablety na odstránenie vodného kameňa v zásobníku na vodu
a funkcie Calc-Clean.
1
Tableta na odstránenie vodného kameňa zabraňuje upchatiu otvorov
na paru. Táto tableta je účinná nepretržite a netreba ju
meniť (Obr. 13).
2
Funkcia Calc-Clean odstraňuje zo žehličky čiastočky usadeného
vodného kameňa.
FUNKcIA CAlc-ClEAN NA OdSTRáNENIE VOdNéhO KAmEňA
Funkciu Calc-Clean používajte raz za dva týždne. Ak je tvrdosť vody v
mieste Vášho bydliska veľmi vysoká (t.j. ak z otvorov v žehliacej ploche
počas žehlenia vypadávaj šupinky vodného kameňa), funkciu Calc-Clean
používajte častejšie.
1
Uistite sa, že zariadenie je odpojené zo siete.
±
Ovládanie naparovania nastavte do polohy 0.
²
Zásobník vody naplňte na maximálnu úroveň.
Do zásobníka na vodu nepridávajte ocot ani iný prostriedok na
odstránenie vodného kameňa.
³
Koliesko nastavenia teploty otočte do polohy MAX.
5
Zariadenie pripojte do siete.
6
Keď zhasne kontrolné svetlo nastavenia teploty, žehličku odpojte zo
siete.
sLovensky
1³9
4239.000.7095.1.indd
149
04-12-2008
11:16:35
Образец
Мануал подходит для устройств