Philips GC 3593 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 151 из 192)

Языки: Русский
Страницы:192
Описание:Паровой утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 151 из 192
ZáRUKA A SERVIS
Ak potrebujete servis, informácie alebo máte problém, navštívte webovú
stránku spoločnosti Philips,
www.philips.com
, alebo sa obráťte na
Stredisko starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Philips vo Vašej krajine
(telefónne číslo strediska nájdete v priloženom celosvetovo platnom
záručnom liste). Ak sa vo Vašej krajine toto stredisko nenachádza, obráťte
sa na miestneho predajcu výrobkov Philips.
rIEŠENIE pROblémOV
Táto kapitola obsahuje zhrnutie najbežnejších problémov, ktoré sa môžu
vyskytnúť pri používaní zariadenia. Ak neviete problém vyriešiť pomocou
nižšie uvedených informácií, obráťte sa na Stredisko starostlivosti o
zákazníkov vo Vašej krajine.
Problém
Možná príčina
Riešenie
Žehlička je
pripojená k
sieti, ale
žehliaca
plocha je
stále
studená.
Pravdepodobne je
prerušený kontakt.
Skontrolujte sieťový kábel,
zástrčku a sieťovú zásuvku.
Otočný regulátor teploty
je v polohe MIN.
Koliesko na nastavenie
teploty otočte do
požadovanej polohy.
Žehlička
nevytvára
žiadnu paru.
V zásobníku na vodu nie
je dostatok vody.
Naplňte zásobník na vodu
(pozrite si kapitolu „Príprava
na použitie“, časť „Plnenie
zásobníka na vodu“).
sLovensky
151
4239.000.7095.1.indd
151
04-12-2008
11:16:36
Образец
Мануал подходит для устройств