Philips GC 3593 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 153 из 192)

Языки: Русский
Страницы:192
Описание:Паровой утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 153 из 192
Problém
Možná príčina
Riešenie
Počas
žehlenia z
otvorov v
žehliacej
platni
vychádzajú
usadeniny a
nečistoty.
Tvrdosť používanej vody
spôsobuje vznik
usadenín.
Raz alebo niekoľkokrát
použite funkciu Calc-Clean
(pozrite si kapitolu „Čistenie
a údržba“, časť „Funkcia
Calc-Clean na odstránenie
vodného kameňa“).
Kontrolné
svetlo
nastavenia
teploty bliká
na červeno
(len určité
modely).
Funkcia
automatického vypnutia
vypla žehličku (pozrite si
kapitolu „Vlastnosti“).
Mierne pohnite žehličkou,
aby ste deaktivovali funkciu
automatického vypnutia.
Červený indikátor
automatického vypnutia
kontrolného svetla nastavenia
teploty zhasne.
Zo žehliacej
platne po
schladení
alebo
odložení
žehličky
kvapká voda
(len určité
modely)
Žehličku ste odložili vo
vodorovnej polohe,
pričom v zásobníku ešte
bola voda.
Vždy nastavte ovládanie
naparovania do polohy 0 a
po použití vyprázdnite
zásobník na vodu. Žehličku
odkladajte vo zvislej polohe.
Žehlička
nevytvára
prídavný
prúd pary.
Funkciu prídavného
prúdu pary ste používali
príliš často v krátkom
časovom období.
Pokračujte v žehlení v
horizontálnej polohe a
predtým, ako znovu použijete
funkciu prídavného prúdu
pary, chvíľu počkajte.
sLovensky
15²
4239.000.7095.1.indd
153
04-12-2008
11:16:37
Образец
Мануал подходит для устройств