Philips GC 3593 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 154 из 192)

Языки: Русский
Страницы:192
Описание:Паровой утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 154 из 192
Problém
Možná príčina
Riešenie
Nepostačujúca teplota
žehličky.
Nastavte teplotu žehlenia, pri
ktorej je možné používať
funkciu prídavného prúdu
pary (nastavenia teploty
2
až MAX). Žehličku postavte
do zvislej polohy a pred
použitím funkcie prídavného
prúdu pary počkajte, kým
žlté kontrolné svetlo
nastavenia teploty nezhasne.
sLovensky
15³
4239.000.7095.1.indd
154
04-12-2008
11:16:37
Образец
Мануал подходит для устройств