Philips GC 3593 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 155 из 192)

Языки: Русский
Страницы:192
Описание:Паровой утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 155 из 192
155
uVOd
Čestitamo vam za nakup in dobrodošli pri Philipsu! Če želite popolnoma
izkoristiti podporo, ki jo nudi Philips, registrirajte izdelek na www.philips.
com/welcome.
Pomembno
Pred uporabo aparata natančno preberite uporabniški priročnik in ga
shranite za poznejšo uporabo.
nEVARNOST
Likalnika nikoli ne potapljajte v vodo.
Opozorilo
Preden aparat priključite na električno omrežje, preverite, ali na
adapterju navedena napetost ustreza napetosti lokalnega električnega
omrežja.
Aparata ne uporabljajte, če je vtikač, omrežni kabel ali aparat
poškodovan, če vam je aparat padel po tleh ali če pušča.
Poškodovani omrežni kabel sme zamenjati le podjetje Philips, Philipsov
pooblaščeni servis ali ustrezno usposobljeno osebje.
Na električno omrežje priklopljenega aparata nikoli ne puščajte brez
nadzora.
Aparat ni namenjen, da bi ga uporabljali otroci in osebe z zmanjšanimi
fizičnimi ali psihičnimi sposobnostmi in tudi ne osebe s pomanjkljivimi
izkušnjami in znanjem, razen če jih pri uporabi nadzoruje ali jim
svetuje oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost.
Otroci naj se ne igrajo z aparatom.
Pazite, da omrežni kabel ne pride v stik z vročo likalno ploščo.
Pozor
Aparat priključite le na ozemljeno vtičnico.
Omrežni kabel redno pregledujte zaradi morebitnih poškodb.
Likalna plošča se lahko zelo segreje in vam ob dotiku povzroči
opekline.
Ko končate z likanjem, ko likalnik čistite, ko polnite ali praznite
zbiralnik za vodo in tudi, če likanje prekinete in odidete proč le za
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
sLovenšČina
4239.000.7095.1.indd
155
04-12-2008
11:16:37
Образец
Мануал подходит для устройств