Philips GC 3593 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 156 из 192)

Языки: Русский
Страницы:192
Описание:Паровой утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 156 из 192
kratek čas: nastavite parni regulator na položaj 0, postavite likalnik
pokonci na peto in izvlecite omrežni vtikač iz omrežne vtičnice.
Likalnik postavite in uporabljajte na stabilni, ravni in vodoravni podlagi.
V zbiralnik za vodo ne zlivajte parfuma, kisa, škroba, sredstev za
odstranjevanje vodnega kamna, dodatkov za likanje in drugih kemikalij.
Aparat je namenjen izključno uporabi v gospodinjstvu.
elEKTROmAGNETNA pOljA (eMF)
Ta Philipsov aparat ustreza vsem standardom glede elektromagnetnih polj
(EMF). Če z aparatom ravnate pravilno in v skladu z navodili v tem
uporabniškem priročniku, je njegova uporaba glede na danes veljavne
znanstvene dokaze varna.
splOŠNI OpIS (sl. 1)
A
Nastavek za pršenje
B
Odprtina za polnjenje s pokrovčkom
C
Gumb za izpust pare (
9
)
D
Gumb za pršenje (
8
)
E
Parni regulator
F
Jantarni indikator temperature (samo pri določenih modelih: z rdečim
indikatorjem samodejnega izklopa)
G
Gumb Calc-Clean
H
Temperaturni regulator
I
Omrežni kabel
J
Peta
K
Tableta za odstranjevanje vodnega kamna (samo pri določenih
modelih)
L
Zbiralnik za vodo
Ni prikazano: Posodica za polnjenje
PREd pRVO UpORAbO
1
Z likalne plošče odstranite vse nalepke, zaščitno folijo ali
plastiko (Sl. ±).
-
-
-
sLovenšČina
156
4239.000.7095.1.indd
156
04-12-2008
11:16:37
Образец
Мануал подходит для устройств