Philips GC 3593 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 158 из 192)

Языки: Русский
Страницы:192
Описание:Паровой утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 158 из 192
³
Ko indikator temperature neha svetiti, malo počakajte in nato
začnite z likanjem.
Lučka temperaturnega regulatorja bo med likanjem občasno zasvetila.
upORAbA ApARATA
Opomba: Med prvo uporabo se lahko iz likalnika pokadi.To traja le krajši čas.
LIKANjE S pARO
1
V zbiralniku za vodo naj bo dovolj vode.
±
Nastavite priporočeno temperaturo likanja (oglejte si poglavje
“Priprava za uporabo”, razdelek “Nastavitev temperature”).
²
Nastavite primerno parno nastavitev. Pazite, da je parna nastavitev
primerna za nastavljeno temperaturo likanja: (Sl. 7)
1 - 2 za zmerno paro (nastavitev temperature
2
do
3
)
3 - 4 za največ pare (nastavitev temperature
3
do MAX)
Opomba: Likalnik začne proizvajati paro, ko doseže nastavljeno temperaturo.
Opomba: Če je izbrana temperatura likanja prenizka (MIN do
2
), lahko iz
likalne plošče kaplja voda (oglejte si poglavje “Preprečevanje kapljanja”).
LIKANjE bREz pARE
1
Nastavite parni regulator na položaj 0 (=brez pare) (Sl. 3).
±
Nastavite priporočeno temperaturo likanja (oglejte si poglavje
“Priprava za uporabo”, razdelek “Nastavitev temperature”).
FUNKcIjE
FUNKcIjA pRŠENjA
Funkcijo pršenja lahko uporabite pri katerikoli temperaturi, da pred
likanjem navlažite blago. To pomaga pri odstranjevanju najtrdovratnejših
gub.
1
V zbiralniku za vodo naj bo dovolj vode.
-
-
sLovenšČina
158
4239.000.7095.1.indd
158
04-12-2008
11:16:38
Образец
Мануал подходит для устройств