Philips GC 3593 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 159 из 192)

Языки: Русский
Страницы:192
Описание:Паровой утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 159 из 192
±
Večkrat pritisnite gumb za pršenje, da pred likanjem navlažite
blago (Sl. 8).
Izpust pare
Močan izpust pare pomaga odstraniti najbolj trdovratne gube.
Funkcija za izpust pare deluje samo pri nastavitvah temperature med
2
in MAX.
1
Pritisnite in sprostite gumb za izpust pare (Sl. 9).
uSmERjEN IzpUST pARE Iz pOSEbNE pARNE KONIcE (SAmO pRI
dOlOčENIh mOdElIh)
Usmerjen izpust pare iz posebne parne konice izboljša distribucijo pare
do vseh delov oblačila. Funkcija za usmerjen izpust pare deluje samo pri
nastavitvah temperature med
2
in MAX.
1
Pritisnite in sprostite gumb za izpust pare (Sl. 10).
izpUST pARE V NAVpIčNEm pOlOžAjU
Funkcijo za izpust pare lahko uporabljate tudi, ko držite likalnik v
navpičnem položaju. To je uporabno predvsem pri likanju visečih oblek,
zaves itd.
1
Likalnik držite v navpičnem položaju in pritisnite in sprostite gumb
za izpust pare (Sl. 11).
Pare nikoli ne usmerjajte proti ljudem.
PREpREčEVANjE KApljANjA (SAmO pRI dOlOčENIh mOdElIh)
Likalnik je opremljen s funkcijo preprečevanja kapljanja: likalnik pri prenizki
temperaturi samodejno zaustavi proizvajanje pare, da prepreči kapljanje iz
likalne plošče. Ko se to zgodi, zaslišite klik.
FUNKcIjA SAmOdEjNEGA IzKlOpA (SAmO pRI dOlOčENIh
mOdElIh)
Funkcija samodejnega izklopa samodejno izklopi likalnik, če se le-ta nekaj
časa ne premakne.
sLovenšČina
159
4239.000.7095.1.indd
159
04-12-2008
11:16:38
Образец
Мануал подходит для устройств