Philips GC 3593 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 160 из 192)

Языки: Русский
Страницы:192
Описание:Паровой утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 160 из 192
Rdeči indikator samodejnega izklopa pri indikatorju temperature
utripa, kar pomeni, da je funkcija samodejnega izklopa izklopila
likalnik (Sl. 6).
Da likalnik ponovno segrejete:
1
Dvignite ali rahlo premaknite likalnik.
Rdeči indikator samodejnega izklopa neha svetiti.
Če se temperatura likalne plošče spusti pod nastavljeno
temperaturo likanja, zasveti jantarni indikator temperature.
±
Če jantarni indikator temperature po premiku likalnika zasveti, z
likanjem počakajte, dokler ne ugasne.
Opomba: Če jantarni indikator temperature po premiku likalnika ne zasveti,
ima likalna plošča še vedno primerno temperaturo za likanje in likalnik je
pripravljen za uporabo.
ČIŠčENjE IN VzdRžEVANjE
ČIŠčENjE
1
Parni regulator nastavite na položaj 0, izključite vtikač iz omrežne
vtičnice in počakajte, da se likalnik ohladi.
±
Z vlažno krpo in blagim (tekočim) čistilom obrišite apnenec in
ostale usedline z likalne plošče.
Da ohranite likalno ploščo gladko, se izogibajte stiku s kovinskimi
predmeti. Za čiščenje likalne plošče ne uporabljajte grobih čistilnih
gobic, kisa ali drugih kemikalij.
²
Zgornji del aparata očistite z vlažno krpo.
³
Zbiralnik za vodo redno spirajte s čisto vodo. Po čiščenju ga vedno
izpraznite (Sl. 12).
sISTEm zA OdSTRANjEVANjE VOdNEGA KAmNA z dVOjNIm
dElOVANjEm (SAmO dOlOčENI mOdElI)
Sistem za odstranjevanje vodnega kamna z dvojnim delovanjem vključuje
tableto za odstranjevanje vodnega kamna v zbiralniku za vodo in funkcijo
za odstranjevanje vodnega kamna.
,
,
,
sLovenšČina
160
4239.000.7095.1.indd
160
04-12-2008
11:16:38
Образец
Мануал подходит для устройств