Philips GC 3593 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 161 из 192)

Языки: Русский
Страницы:192
Описание:Паровой утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 161 из 192
1
Tableta za odstranjevanje apnenca preprečuje, da bi apnenec zamašil
odprtine za paro. Tableta je vedno aktivna in je ni treba
zamenjevati (Sl. 13).
2
Funkcija za odstranjevanje apnenca odstrani apnenčeve delce.
FUNKcIjA zA OdSTRANjEVANjE VOdNEGA KAmNA
To funkcijo uporabite vsaka dva tedna. Če je voda na vašem območju zelo
trda (če med likanjem iz likalne plošče prihajajo drobci vodnih usedlin), jo
uporabljajte pogosteje.
1
Pazite, da bo aparat izključen iz električnega omrežja.
±
Nastavite parni regulator na položaj 0.
²
Zbiralnik za vodo povsem napolnite.
V zbiralnik za vodo ne vlivajte vinskega kisa ali drugih sredstev za
odstranjevanje apnenca.
³
Temperaturni regulator nastavite na MAX.
5
Vstavite vtikač v ozemljeno vtičnico.
6
Ko indikator temperature neha svetiti, izključite likalnik iz
električnega omrežja.
7
Pridržite likalnik nad pomivalnim koritom, pritisnite in držite gumb
za odstranjevanje vodnega kamna in likalnik nežno stresajte sem ter
tja (Sl. 1³).
Para in vrela voda bosta prišli iz likalne plošče. Nečistočo in delčke
apnenca (če jih je kaj) bo tako mehansko izpralo.
8
Spustite gumb za čiščenje apnenca takoj, ko zmanjka vode v
rezervoarju za vodo.
9
Če je v likalniku ostalo še veliko nečistoče, ponovite postopek
odstranjevanja vodnega kamna.
PO pOSTOpKU OdSTRANjEVANjA VOdNEGA KAmNA
1
Vtikač vstavite nazaj v omrežno vtičnico, da se likalnik segreje in se
grelna plošča osuši.
,
sLovenšČina
161
4239.000.7095.1.indd
161
04-12-2008
11:16:38
Образец
Мануал подходит для устройств