Philips GC 3593 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 162 из 192)

Языки: Русский
Страницы:192
Описание:Паровой утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 162 из 192
±
Ko indikator temperature ugasne, likalnik izključite iz električnega
omrežja.
²
Z likalnikom nekajkrat potegnite preko stare krpe in z likalne
plošče odstranite morebitne vodne madeže, ki so se na njej nabrali.
³
Preden likalnik shranite počakajte, da se ohladi.
shRANjEVANjE
1
Parni regulator nastavite na položaj 0, izključite vtikač iz omrežne
vtičnice in počakajte, da se likalnik ohladi.
±
Navijte omrežni kabel okoli dela za shranjevanje kabla (Sl. 15).
²
Pokonci postavljen likalnik shranite na varno in suho mesto.
oKOljE
Aparata po preteku življenjske dobe ne zavrzite skupaj z običajnimi
gospodinjskimi odpadki, temveč ga odložite na uradnem zbirnem
mestu za recikliranje. Tako pripomorete k ohranitvi okolja (Sl. 16).
gARANcIjA IN SERVIS
Za servis, informacije ali v primeru težav obiščite Philipsovo spletno stran
na naslovu
www.philips.com
ali pa se obrnite na Philipsov center za
pomoč uporabnikom v vaši državi (telefonsko številko najdete v
mednarodnem garancijskem listu). Če v vaši državi takšnega centra ni, se
obrnite na lokalnega Philipsovega prodajalca.
odpRAVljANjE TEžAV
To poglavje vsebuje povzetek najpogostejših težav, ki se lahko pojavijo pri
uporabi aparata. Če težav s temi nasveti ne morete odpraviti, se obrnite
na center za pomoč uporabnikom v vaši državi.
-
sLovenšČina
16±
4239.000.7095.1.indd
162
04-12-2008
11:16:39
Образец
Мануал подходит для устройств